Shell Turbo T 32 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Turbo T 32

Shell Turbo T 32

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧136,49
Kaina su nuolaida
鈧136,49
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Shell Turbo T alyvos jau ilga台 laikomos pramoninio standarto turbinine虈mis alyvomis. Kad uz虒sitarnautu台 tokia台 reputacija台, Shell Turbo T alyvos buvo sukomponuotos taip, kad pasiz虒yme虈tu台 geresne虈mis eksploatacine虈mis savybe虈mis, atitinkanc虒iomis pac虒iu台 moderniausiu台 garo turbinu台 sistemu台 ir nedidelio galingumo duju台 turbinu台 poreikius, kuriose bu虅tina padidinta apsauga nuo dilimo pavaru台 de虈z虒ei. Shell Turbo T alyvos komponuojamos is虒 auks虒tos kokybe虈s hidrintu台 baziniu台 alyvu台 ir cinko neturinc虒iu台 priedu台 derinio, kas uz虒tikrina puiku台 oksidacini台 stabiluma台, apsauga台 nuo ru虅dijimo ir korozijos, z虒ema台 putojimo lygi台 ir puikia台 vandens atskyrimo geba台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Pramonine虈s garo turbinos ir nedidele虈s galios duju台 turbinos,聽kur nebu虅tina padidinta apsauga nuo dilimo pavaru台 de虈z虒ei.

路聽Hidroelektriniu台 turbinu台 tepimas.

路聽Daug naudojimo sric虒iu台, kuriose reikalinga padidinta apsauga nuo ru虅dijimo ir korozijos.

路聽Centrifuginiai ir as虒iniai, dinaminiai turbo kompresoriai ir siurbliai, kuriuose rekomenduojama naudoti R&O (su ru虅dijimo ir oksidacijos inhibitoriais) tipo arba turbinu台 alyva台.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽鈥濻iemens Power Generation鈥 TLV 9013 04 ir TLV 9013 05

路聽鈥濧lstom鈥 HTGD 90117 V 0001 AA

路聽鈥濵AN鈥 Turbo SP 079984 D0000 E99

路聽鈥濬ives Cincinnati鈥, LLC (formal. 鈥濩incinnati Machine鈥): P-38

路聽鈥濭eneral Electric鈥 GEK 28143b, GEK 32568K, GEK 46506e ir GEK 120498

路聽鈥濻iemens - Westinghouse鈥 21T0591 ir PD-55125Z3

路聽DIN 51515-1 L-TD ir DIN 51515-2 L-TG, 51524-1 HL

路聽ISO 8068:2006 - L-TGA, 8068:2006 -L-TSA

路聽鈥濻olar鈥 ES 9-224AA Class II

路聽鈥濭EC Alsthom鈥 NBA P50001A

路聽JIS K 2213:2006 Tipas 2

路聽ASTM D4304-13 Tipas I ir III

路聽GB 11120-2011, L-TSA ir L-TGA

路聽Indijos standartas IS 1012:2002

路聽鈥濻koda鈥: Technine虈s savybe虈s Tp 0010P/97 garo turbinoms.

路聽鈥濧lstom Power Hydro Generators鈥 (spec. HTWT600050)

路聽鈥濪resser Rand鈥 (spec. 003-406-001)

路聽鈥濻iemens Turbo Compressors鈥 (spec. 800 037 98)

路聽鈥濭E Oil and Gas鈥 鈥 Atitinkamos specifikacijos is虒vardintos dokumente ITN52220.04