Shell Tellus S3 V 46 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Tellus S3 V 46

Shell Tellus S3 V 46

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧1.125,36
Kaina su nuolaida
鈧1.125,36
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Tellus STX 46.

Auks虒c虒iausios kokybe虈s, cinko neturintis pramoninis hidraulinis skystis labai plac虒iam temperatu虅ru台 diapazonui.

Shell Tellus S3 V hidrauliniai skysc虒iai - tai labai geru台 eksploataciniu台 savybiu台 tepalai, gaminami pagal ypatinga台 nepeleninga台 technologija台 ir su labai mechanis虒kai stabiliais klampos modifikatoriais. Jie suteikia puiku台 klampos stabiluma台 ir i台renginiu台 apsauga台 esant labai didele虈ms mechanine虈ms, s虒ilumine虈ms ir chemine虈ms apkrovoms plac虒iame temperatu虅ru台 diapazone. S虒ie skysc虒iai uz虒tikrina is虒skirtine台 daugumos mobiliu台ju台 darbo mas虒inu台 ir kitokiu台 i台renginiu台 apsauga台 ir gera台 veikima台 plac虒iame aplinkos arba darbiniu台 temperatu虅ru台 diapazone.

-聽 Pasiz虒ymi ilgesne ASTM D 943 TOST naudojimo trukme ir oksidaciniu stabilumu, kuris tris kartus virs虒ija pramone虈je nustatyta台 minimuma台;

-聽Pasiz虒ymi puikiu atsparumu suirimui de虈l vandens arba kars虒c虒io poveikio;

- Turi savo klase虈je geriausia台 mechanini台 stabiluma台.

-聽Puikus filtruojamumas is虒lieka netgi skysc虒iui uz虒siters虒us vandeniu, susidaro tik labai nedidelis kiekis dumblo ir geliu台, kurie gale虈tu台 uz虒kims虒ti smulkius sistemos filtrus.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Mobilu虅s/lauke naudojami hidrauliniai i台renginiai

Hidraulines ir skysc虒iu perduodamos galios sistemas lauke gali veikti dideli temperatu虅ros svyravimai. Labai didelis Shell Tellus S3 V skysc虒io klampos indeksas padeda uz虒tikrinti jautru台 veikima台 ir s虒alto paleidimo, ir pilnos apkrovos, sunkiomis eksploatacijos sa台lygomis.

路聽Tikslios hidrauline虈s sistemos

Tikslioms hidrauline虈ms sistemoms bu虅tinas puikus geras skysc虒io klampos stabilumas visa台 darbini台 cikla台 ir puikus skysc虒io filtruojamumas netgi jam uz虒siters虒us. Shell Tellus S3 V pasiz虒ymi s虒iomis savybe虈mis ir, palyginus su daugeliu ISO HV tipo skysc虒iu台, uz虒tikrina didesni台 klampos temp. stabiluma台.

路聽Poveikis aplinkai

Shell Tellus S3 V pasiz虒ymi maz虒esniu poveikiu aplinkai jam nuteke虈jus arba atsitiktinai is虒sipylus, negu i台prastiniai hidrauliniai skysc虒iai cinko pagrindu. Tai pasiekta naudojant nepeleninga台 pries虒dilimine台 technologija台 ir maz虒o sieringumo bazines alyvas.

Shell Tellus S3 V skystis klasifikuojamas kaip 鈥瀗ekenksmingas鈥 ge虈lavandeniams ir ju虅riniams bestuburiams gyvu虅nams (OECD 202, US EPA OPPTS 850.1035). Dar labiau sumaz虒inti poveiki台 aplinkai galima naudojant Shell Naturelle serijos aplinka台 tausojanc虒ias tepimo alyvas.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

鈥濪enison Hydraulics鈥 (HF-0, HF-1 ir HF-2);

鈥濫aton Vickers鈥 (Bukletas 694);

鈥濬ives Cincinnati鈥 P-70;

鈥濨osch Rexroth鈥 RD 90220-01 (2011), ISO 32-68;

路聽ISO 11158 (HV skysc虒iai);

路聽DIN 51524-3 (HVLP alyvos);

路聽ASTM 6158 (HV mineraline虈s alyvos);

路聽SS 15 54 34 AV (ISO VG 46 ir 68);

路聽SS 15 54 34 AM (ISO VG 32).

Suderinamumas ir mais虒umas

Shell Tellus S3 V skysc虒iai suderinami su dauguma kitu台 hidrauliniu台 skysc虒iu台 mineraline虈s alyvos pagrindu. Tac虒iau hidrauliniu台 skysc虒iu台 mineraline虈s alyvos pagrindu negalima mais虒yti su kitokiu台 tipu台 skysc虒iais (pvz., aplinka台 tausojanc虒iais arba nedegiais skys膷iais.

Shell Tellus S3 V skysc虒iai suderinami su sandarinimo medz虒iagomis ir daz虒ais, kurie paprastai nurodomi naudoti su mineraline虈mis alyvomis.

Stingimo temperatu虅ra: -39掳C.