Shell Spirax S6 GXME 75W-80 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Spirax S6 GXME 75W-80
Shell Spirax S6 GXME 75W-80
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Spirax S6 GXME 75W-80
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Spirax S6 GXME 75W-80

Shell Spirax S6 GXME 75W-80

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧9,00
Kaina su nuolaida
鈧9,00
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Shell Spirax S6 GXME 75W-80 yra visi拧kai sintetin臈 unikali, degalu台 naudojimo efektyvuma台 padidinanti ir ilgaamz虒e虈 pavaru台 alyva, skirta uz虒tikrinti geriausias eksploatacines savybes ir maksimalia台 apsauga台, kuri atitiktu台 s虒iuolaikiniu台 ir bu虅simu台 dideles apkrovas patirianc虒iu台 pavaru台 de虈z虒iu台 keliamus reikalavimus. S虒i alyva ypatingu bu虅du komponuojama is虒 visis虒kai sintetiniu台 baziniu台 alyvu台 ir naujos technologijos funkciniu台 priedu台, kas uz虒tikrina geresni台 Ju虅su台 i台rangos tepima台 ir ilgesne台 jos eksploatacijos trukme台.

Eksploatacine虈s savybe虈s ir teikiama nauda

路 Maz虒esni galios nuostoliai - didesnis efektyvumas

Specialiai pritaikytos trinties charakteristikos ir didelis alyvos takumas sumaz虒ina trinties sukeliamus galios nuostolius, tuo pac虒iu sumaz虒ina darbine台 temperatu虅ra台 ir padidina i台rangos mechanini台 efektyvuma台. Priedu台 ilgaamz虒is虒kumas ir puikus klampos reguliavimas palaiko pastovias alyvos darbines charakteristikas visa台 jos eksploatacijos laika台 ir uz虒tikrina sklandu台 pavaru台 perjungima台 bet kokiomis sa台lygomis.

路聽Ilgesnis alyvos keitimo intervalas

Ilgaamz虒iai priedai priedai uz虒tikrina ilgalaike台 pavaru台 apsauga台 ir dideli台 atsparuma台 oksidacijai, tode虈l galima taikyti ilgesnius alyvos keitimo intervalus.

路聽Ilgesne虈 transmisijos eksploatacijos trukme虈

Is虒skirtine虈 apsauga nuo pitingo (tas虒kine虈s korozijos), strigiminio ir mechaninio dilimo. Puikus suderinamumas su sinchronizatoriais - virs虒ija pagrindiniu台 OI台G reikalavimus.

路聽Maz虒iau ters虒ia aplinka台

De虈l z虒ymiai maz虒esnio sude虈tyje esanc虒io chloro kiekio maz虒iau kenkia aplinkai ir geriau perdirbama. Z虒ymiai geriau suderinama su sandarinimo medz虒iagomis, tode虈l sumaz虒e虈ja prote虈kiu台 tikimybe虈.

路聽Pripaz虒inta didz虒iausiu台 i台rangos gamintoju台

Daugelis didz虒iausiu台 i台rangos gamintoju台 pripaz虒i台sta sintetiniu台 tepimo alyvu台 teikiamus privalumus ir s虒iuo metu is虒bando Spirax S6 GXME 75W-80 alyva台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路 聽Pavaru台 de虈z虒e虈s su sinchronizatoriais, i台skaitant ir turinc虒ias le虈tintuvus, ir vidutinis虒kai apkrautos varanc虒iu台ju台 tiltu台 pavaros, kuriose reikia naudoti mineralines arba sintetines pavaru台 alyvas.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路 聽API eksploatacijos klasifikacija : GL-4

路 聽MAN: 341 Tipas Z4, 341 E3

路聽 ZF TE-ML-01L, 02L, 16K

Stingimo temperatu虅ra: -51 掳C.