Shell Spirax S6 AXME 75W-90 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Spirax S6 AXME 75W-90
Shell Spirax S6 AXME 75W-90
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Spirax S6 AXME 75W-90
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Spirax S6 AXME 75W-90

Shell Spirax S6 AXME 75W-90

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧17,92
Kaina su nuolaida
鈧17,92
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 - pac虒ios auks虒c虒iausios kokybe虈s, sintetine虈 GL-5 klase虈s ir API: MT-1 patvirtinim膮 turinti varanc虒iu台ju台 tiltu台 alyva daugeliui sric虒iu台, kur bu虅tina naudoti auks虒c虒iausios kokybe虈s alyvas.

Shell Spirax S6 AXME 75W-90 yra unikali, degalu台 naudojimo efektyvuma台 padidinanti ir ilgaamz虒e虈 transmisine虈 ir varanc虒iu台ju台 tiltu台 alyva, skirta uz虒tikrinti maksimalia台 naujausiu台 sunkiais rez虒imais dirbanc虒iu台 varanc虒iu台ju台 tiltu台 ir mechaniniu台 transmisiju台 apsauga台. S虒i alyva ypatingu bu虅du komponuojama is虒 sintetiniu台 baziniu台 alyvu台 ir unikaliu台 鈥濻hell鈥 funkciniu台 priedu台, kas uz虒tikrina geresni台 varanc虒iosios sistemos tepima台, sumaz虒ina darbine台 temperatu虅ra台 ir padeda prailginti i台rangos eksploatacijos trukme台. Shell Spirax S6 AXME 75W-90 taip pat pasiz虒ymi ilgesniu keitimo intervalu ir de虈l s虒iu台 savybiu台 ja台 patvirtino eile虈 OI台G.

Eksploatacine虈s savybe虈s ir teikiama nauda

路聽Didesnis veikimo efektyvumas, taigi ir didesne虈 degalu台 ekonomija
Tiksliai pritaikytos trinties charakteristikos sumaz虒ina jos sukeliamus galios nuostolius ir tuo pac虒iu sumaz虒ina darbines temperatu虅ras ir padidina mechanini台 efektyvuma台.

路聽Ilgesnis alyvos keitimo intervalas
Ypatingai geru台 charakteristiku台 funkciniai priedai, pasiz虒ymintys is虒skirtiniu atsparumu oksidacijai, ir z虒emesne虈 darbine虈 temperatu虅ra uz虒tikrina ilgalaike台 pavaru台 ir sandarikliu台 apsauga台, o taip pat ilgesne台 alyvos naudojimo trukme台.

路聽Ilgesne虈 i台rangos eksploatacijos trukme虈
Puiki apsauga nuo pavaru台 dilimo ir pitingo (tas虒kine虈s korozijos) padeda is虒vengti pries虒laikiniu台 gedimu台. Be to, is虒skirtinis atsparumas oksidacijai neleidz虒ia kauptis sandariklius paz虒eidz虒ianc虒ioms nuose虈doms.

路聽Maz虒esne虈s tepimo alyvos sa台naudos
Puikus statinis ir dinaminis suderinamumas su sandarikliais virs虒ija OI台G reikalavimus, kad padeda iki minimumo sumaz虒inti sandarikliu台 nesandarumo atvejus. Ilgesnis alyvos keitimo intervalas leidz虒ia sumaz虒inti bendras tepimo alyvos sa台naudas viso i台renginio eksploatacijos laikotarpio metu.

路聽Pripaz虒inta didz虒iausiu台 i台rangos gamintoju台 ShellSpiraxS6AXME75W-90alyvosprivalumuspripaz虒ino nemaz虒ai didz虒iausiu台 i台rangos gamintoju台, kurie oficialiai ja台 aprobavo pagal savo specifikacijas.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

Sunkiai apkrauti varantieji tiltai ir transmisijos be sinchronizatoriu台, kur rekomenduojama naudoti mineralines arba sintetines GL-5/MT-1 kokybe虈s klase虈s pavaru台 alyvas.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽API GL-5, MT-1

路 SAE J2360

路聽Volvo 90312

路聽MAN 342 Type S1, 341 Type GA-2

鈥濵eritor鈥 076-N, 鈥濵eritor鈥 (Es) Prailgintas alyvos keitimo

intervalas

路聽ZF TE-ML 05A, 12L, 12N, 16F, 17B, 19C, 21A

路聽Scania STO 2:0 G

路聽Scania STO 2:0 A FS

路聽DAF

路聽Mack GO-J

路聽JAV karine虈s paje虈gos MIL-PRF-2105E (Pasenusi)

Atitinka Iveco 18-1805 Prailginto alyvos keitimo intervalo聽reikalavimus

Stingimo temperatu虅ra: -42掳C.