Shell Rimula R6 ME 5W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Rimula R6 ME 5W-30

Shell Rimula R6 ME 5W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧28,13
Kaina su nuolaida
鈧28,13
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Shell Rimula R6 ME 5W-30 - pilnai Sintetine虈 alyva galingiems dyzeliniams varikliams. Alyvos suteikia auks虒c虒iausio lygio apsauga台 ir degalu台 ekonomija台, nei台takojant variklio ilgaamz虒is虒kumo, techninio aptarnavimo kas虒tu台, uz虒tikrina ilga台 alyvos keitimo intervala台 ir puikiai apsaugo nuo suodz虒iu台 sukeliamo dilimo, nuose虈du台 ant stu虅mokliu台 ir variklyje susidarymo.

Eksploatacine虈s savybe虈s ir teikiama nauda

路聽Degalu台 ekonomija
Naudojant paz虒angiausia台 鈥濻hell鈥 technologija台, Rimula R6 ME alyva gali sumaz虒inti degalu台 sa台naudas* ir taip sutaupyti pinigu台 nesumaz虒inant variklio apsaugos lygio ir ilgaamz虒is虒kumo. * pvz. lyginant su didele虈s klampos alyvomis.

路聽Maz虒esne虈s technine虈s priez虒iu虅ros is虒laidos
Shell Rimula R6 ME alyva atitinka didz虒iausiu台 varikliu台 gamintoju台, tokiu台 kaip 鈥濵ercedes-Benz鈥, 鈥濵AN鈥, 鈥濪AF鈥 ir kitu台, keliamus reikalavimus ilgam alyvos keitimo intervalui, kad operatoriai gale虈tu台 optimizuoti technine虈s priez虒iu虅ros darbu台 grafikus ir uz虒tikrinti maksimalu台 transporto priemoniu台 prieinamuma台.

路聽Maz虒as dilimas - ilgaamz虒is虒kesnis variklis
Atitinka griez虒tus daugumos Europos gamintoju台 reikalavimus de虈l apsaugos nuo dilimo ir uz虒tikrina variklio ilgaamz虒is虒kuma台.

路聽Apsauga s虒alto oro sa台lygomis
Shell Rimula R6 ME alyva leidz虒ia s虒alto oro sa台lygomis greic虒iau uz虒vesti varikli台 lyginant su i台prastomis 15W-40 ar netgi 10W-40 alyvomis. Tai reis虒kia maz虒esni台 akumuliatoriu台 ir starteriu台 de虈ve虈jima台si, o taip pat maz虒esni台 variklio de虈ve虈jima台si s虒alto klimato sa台lygomis.

路聽Magistraline虈s didele虈s galios transporto priemone虈s

Ypac虒 tinka i台vairiems 鈥濵ercedes-Benz鈥 ir 鈥濵AN鈥 sunkvez虒imiams ir autobusams su moderniais z虒emo tars虒os lygio varikliais.

Taip pat atitinka arba pranoksta kitu台 Europos gamintoju台, tokiu台 kaip 鈥濾olvo鈥, 鈥濺enault鈥 ir 鈥濪AF鈥, keliamus reikalavimus alyvos kokybei.

Nerekomenduojama 鈥濩aterpillar鈥 varikliams.

路聽Maz虒o tars虒os lygio varikliai

Shell Rimula R6 ME atitinka daugumos Europos gamintoju台 nustatytus reikalavimus naudojimui Euro 2, 3 varikliuose ir kai kurioms Euro 4 naudojimo sritims.

Siekiant uz虒tikrinti dar geresnes darbines charakteristikas ir efektyvesne台 apsauga台, naujausiuose z虒emo tars虒os lygio varikliuose, ypac虒 su is虒metamu台ju台 duju台 sistemoje esanc虒iomis kietu台ju台 daleliu台 (suodz虒iu台) gaudykle虈mis (DPF), mes rekomenduojame naudoti mu虅su台 paz虒angiausius z虒emo tars虒os lygio produktus, Shell Rimula R6 LM/LME.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽鈥濵AN鈥: 3277

路聽鈥濱veco鈥 standartas 18-1804 TFE (Atitinka 鈥濱veco鈥 specifikacija台)

鈥濵ercedes Benz鈥 patvirtinimas: 228.5

路聽MTU: Category 3

路聽鈥濾olvo鈥: VDS-3

路聽ACEA: E7, E4

路聽API CF

路聽Scania LDF-3