Shell Refrigeration S4 FR-V 46 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Refrigeration S4 FR-V 46

Shell Refrigeration S4 FR-V 46

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧216,93
Kaina su nuolaida
鈧216,93
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Clavus Oil AB 46.

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V - tai sintetine虈 tepimo alyva s虒aldymo i台renginiams, kurios pagrinda台 sudaro alkilinti benzenai. S虒i alyva yra universalus sprendimas, atitinkantis daugumos s虒aldymo i台renginiu台 kompresoriu台 tepimo reikalavimus ir tinka naudoti su visais daz虒niausiai naudojamais s虒altnes虒iais, is虒skyrus HFC.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽S虒aldymo i台renginiu台 kompresoriai

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V rekomenduojama naudoti atviro tipo, pusiau hermetis虒kuose ir hermetis虒kuose kompresoriuose buitine虈se, komercine虈se ir pramonine虈se s虒aldymo sistemose. Ja台 galima naudoti ir rotaciniuose, ir stu虅mokliniuose kompresoriuose. De虈l geros tirpinimo gebos ir suderinamumo su mineraline虈mis alyvomis, ja台 galima naudoti kaip praplovimo skysti台 turbinu台 kontu虅ruose.聽

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽Shell Refrigeration Oil S4 FR-V s虒aldymo i台renginiu台 alyva atitinka DIN 51503 KAA ir KC standartu台 reikalavimus.

Suderinamumas ir mais虒umas

路聽Suderinamumas su s虒altnes虒iu
Shell Refrigeration Oil S4 FR-V s虒aldymo i台renginiu台 alyva
skirta naudoti su daz虒niausiai pasitaikanc虒iais s虒altnes虒iais:

Amoniako (R717) sistemos, kuriose ji uz虒tikrina puiku台 veikima台 netgi esant auks虒toms kompresoriaus suslegiamu台 duju台 temperatu虅roms ar kai garavimo temperatu虅ros yra -33掳C arba z虒emesne虈s.

Anglies dvideginio (R744) sistemos.
CFC ir HCFC sistemos (R12 ir R22). Angliavandeniline虈s sistemos, pvz., propano (R290).

路聽Suderinamumas su sandarikliais

Shell Refrigeration Oil S4 FR-V alyva tinka naudoti su visomis plac虒iai naudojamomis sandarinimo medz虒iagomis, pritaikytomis naudoti su mineraline虈mis alyvomis.

路聽Suderinamumas su tepalais

Shell Refrigeration Oil S2 FR-V alyva yra visis虒kai mais虒i su mineraline虈mis alyvomis, kitais tepalais alkilinto benzeno ir PAO pagrindu.