Shell Refrigeration S2 FR-A 46 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Refrigeration S2 FR-A 46

Shell Refrigeration S2 FR-A 46

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧1.147,11
Kaina su nuolaida
鈧1.147,11
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Clavus Oil S 46.

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A - tai maz虒o mais虒umo kompresoriu台 tepimo alyva, skirta naudoti s虒aldytuvu台 kompresoriuose su amoniako s虒altnes虒iu. Ji sukomponuota is虒 specialiai perdirbtu台 parafininiu台 baziniu台 alyvu台 ir priedu台, skirtu台 iki minimumo sumaz虒inti nuose虈du台 susidaryma台 sistemoje ir uz虒tikrinti ilga台 eksploatacijos trukme台.

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A s虒aldytuvu台 alyva yra specialiai optimizuota naudoti sistemose, kuriose bu虅tinas alyvos koloidinis stabilumas. Alyvos sude虈tis parinkta taip, kad bu虅tu台 sumaz虒intas alyvos 鈥瀕engvu台ju台 frakciju台鈥 nunes虒imas; tai minimizuoja alyvos sutirs虒te虈jima台 kompresoriuje ir sumaz虒ina alyvos nuse虈dima台 ant vidiniu台 garintuvo pavirs虒iu台, tokiu bu虅du is虒laikant bendra台 sistemos efektyvuma台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽S虒aldytuvu台 kompresoriai

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A s虒aldytuvu台 alyva台 rekomenduojama naudoti atviro tipo, pusiau hermetis虒kuose ir hermetis虒kuose kompresoriuose buitine虈se, komercine虈se ir pramonine虈se s虒aldymo sistemose. Ja台 galima naudoti ir rotaciniuose, ir stu虅mokliniuose kompresoriuose.

路聽Suderinamumas su s虒altnes虒iu

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A s虒aldytuvu台 alyva台 rekomenduojama naudoti amoniako (R717) pagrindo s虒aldymo sistemose, kur ji uz虒tikrina puiku台 veikima台 netgi esant auks虒toms kompresoriaus suslegiamu台 duju台 temperatu虅roms ar kai garavimo temperatu虅ros siekia -30掳C.

S虒ia台 alyva台 galima naudoti ir s虒aldymo sistemose su angliavandeniliniais s虒altnes虒iais, pavyzdz虒iui, propano (R290).

Shell Refrigeration Oil S2 FR-A alyvos nerekomenduojama naudoti su CFC, HCFC ar HFC s虒altnes虒iais, tokiais kaip R12, R22 arba R134a.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽Shell Refrigeration Oil S2 FR-A s虒aldytuvu台 alyva atitinka DIN 51503 KAA ir KE standartu台 reikalavimus.

Suderinamumas ir mais虒umas

路聽Suderinamumas su sandarikliais
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A alyva suderinama su visomis daz虒niausiai naudojamomis sandarinimo medz虒iagomis, pritaikytomis naudoti su mineraline虈mis alyvomis.

路聽Suderinamumas su tepalais
Shell Refrigeration Oil S2 FR-A alyva pilnai mais虒i su tepalais mineraline虈s alyvos, alkilinto benzeno ir PAO pagrindu.