Shell Omala S2 GX 100 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Omala S2 GX 100

Shell Omala S2 GX 100

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧124,54
Kaina su nuolaida
鈧124,54
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Omala 100.

Shell Omala S2 GX alyvos - tai auks虒tos kokybe虈s ribinio sle虈gio (EP) alyvos, skirtos visu台 pirma sunkiais rez虒imais veikianc虒ioms pramonine虈ms pavaroms. Didelis s虒iu台 alyvu台 apkrovumas ir geros antifrikcine虈s charakteristikos uz虒tikrina geras eksploatacines savybes pavarose.聽Alyva atspari聽didelei terminei apkrovai ir stabdo dumblo susidaryma台. Tokiu bu虅du uz虒tikrinama ilgesne臈 alyvos naudojimo trukme臈 net ir tose naudojimo srityse, kur alyvos vidutine虈 tu虅rio temperatu虅ra siekia 100掳C.

Shell Omala S2 GX alyvos pasiz虒ymi puikiomis vandens atskyrimo savybe虈mis, tode虈l perteklini台 vandeni台 galima lengvai is虒leisti is虒 tepimo sistemu台 ir taip prailginti pavaru台 eksploatacijos trukme台 ir uz虒tikrinti efektyvu台 kontaktuojanc虒iu台 pavirs虒iu台 tepima台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Uz虒daros pramoniniu台 pavaru台 sistemos

Shell Omala S2 GX alyvose naudojama efektyvi sieros-fosforo priedu台 sistema, suteikianti skiriama台sias (EP) savybes, kas uz虒tikrina sklandu台 veikima台 daugumoje uz虒daru台 pramoniniu台 pavaru台 de虈z虒iu台, su plienine虈mis tiesiakrumple虈mis ir sraigtine虈mis pavaromis.

路聽Sunkiai apkrautos pavaros

Shell Omala S2 GX alyvose naudojama efektyvi skiriamu台ju台 (EP) priedu台 sistema, tode虈l jas galima naudoti didele虈mis apkrovomis veikianc虒iose pavaru台 sistemose.

路聽Kitos naudojimo sritys

Shell Omala S2 GX alyvos tinka guoliams ir kitoms dalims tepti cirkuliacinio ir tas虒komojo tepimo sistemose.

Sunkiai apkrautoms sliekine虈ms pavaroms rekomenduojama naudoti Shell Omala S4 WE, Shell Morlina S4 B ir Shell Omala S1 W alyvas.

Automobiline虈ms hipoidine虈ms pavaroms reikia naudoti atitinkama台 Shell Spirax alyva台.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽鈥濬ives Cincinnati鈥 P-76;

路聽AGMA EP 9005 - EO2;

路聽ISO 12925-1 Tipas CKD;

路聽DIN 51517 - Dalis 3 CLP.

Stingimo temperatu虅ra: -24掳C