Shell Morlina S2 BL 5 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Morlina S2 BL 5

Shell Morlina S2 BL 5

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧126,80
Kaina su nuolaida
鈧126,80
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Morlina HS 5.

Shell Morlina S2 BL alyvos komponuojamos mais虒ant specialia台 maz虒os klampos, selektyviu bu虅du is虒valyta台 mineraline台 alyva台 su cinko neturinc虒iais priedais. Jos uz虒tikrina ilgesne台 stakle虈se naudojamu台 didelio greic虒io sukliu台 eksploatacijos trukme台. Tinka naudoti sistemose su variniais ir bronziniais pavir拧iais.

聽Pagrindine虈s naudojimo sritys

路 聽Mas虒inu台 guoliai ir cirkuliacine虈s sistemos

Tinka daugelio mas虒inu台, kuriose naudojami alyva tepami slydimo ir ritininiai guoliai, tepimo sistemoms.

路 聽Didelio greic虒io sukliai

Maz虒os klampos skysc虒iai (ISO laipsniai 2, 5 ir 10) ypac虒 gerai tinka stakliu台 didelio greic虒io sukliams tepti.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

鈥濩incinnati Machine鈥 P-65 (ISO VG 2)

鈥濩incinnati Machine鈥 P-62 (ISO VG 5, 10)

Shell Morlina S2 BL alyvos atitinka specifikacijas, kuriose reikalaujama naudoti auks虒c虒iausios kokybe虈s, nedidele虈s klampos alyvas dideliu greic虒iu veikianc虒iai i台rangai, pvz., didelio greic虒io sistemose ir automatine虈se stakle虈se.

Suderinamumas ir mais虒umas

Suderinamumas su daz虒ais
Shell Morlina S2 BL alyvos suderinamos su sandarinimo medz虒iagomis ir daz虒ais, kurie paprastai nurodomi naudoti su mineraline虈mis alyvomis.