Shell Hydraulic S1 M 46 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Hydraulic S1 M 46

Shell Hydraulic S1 M 46

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧475,46
Kaina su nuolaida
鈧475,46
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Hydrau HM.

Shell Hydraulic S1 M yra auks虒tos kokybe虈s, pries虒dilimine虈mis savybe虈mis, atsparumu oksidacijai, geru oro i拧st奴mimu ir vandens askyrimu pasiz虒ymintis hidraulinis skystis, uz虒tikrinantis ekonomis虒ka台 ir patikima台 apsauga台 ir geras eksploatacines savybes daugumoje pramone虈s i台renginiu台 ir mobiliu台ju台 darbo mas虒inu台.

Atitinka ISO 4406 klase虈s 21/19/16 s虒varumo reikalavima台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Pramonine虈s hidrauline虈s sistemos

Tinka i台vairiausioms pramone虈je naudojamoms hidrauline虈ms sistemoms.

路聽Hidrauline虈s je虈gos perdavimo sistemos mobiliuose i台renginiuose

Shell Hydraulic S1 M skysc虒ius galima naudoti mobilioje hidrauline虈je i台rangoje, pvz., ekskavatoriuose ir kranuose.

Naudojamas vidutinio sunkumo darbo rez虒imuose, is虒skyrus tuos atvejus, kai pasireis虒kia z虒enklu虅s aplinkos temperatu虅ros svyravimai.

Reiklesne虈ms ir labiau specializuotoms naudojimo sritims 鈥濻hell鈥 Tellus hidrauliniu台 skysc虒iu台 asortimentas uz虒tikrina puikias eksploatacines savybes sistemose, kuriose skystis patiria didele台 apkrova台, naudojamas ypac虒 smulkus filtravimas ir sude虈tingi valdymo voz虒tuvai.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽ISO 11158 HM Fluid

路聽DIN 51524-2 HLP

Suderinamumas ir mais虒umas

路聽Suderinamumas
Shell Hydraulic S1 M skysc虒iai tinka naudoti daugumoje hidrauliniu台 siurbliu台. Tac虒iau, jeigu ruos虒iate虈s juos naudoti siurbliuose, kuriuose yra sidabru padengtu台 daliu台, pasikonsultuoti su savo 鈥濻hell鈥 atstovu.

路聽Suderinamumas su kitais skysc虒iais
Shell Hydraulic S1 M skysc虒iai yra suderinami su dauguma kitu台 hidrauliniu台 skysc虒iu台 mineraline虈s alyvos pagrindu. Tac虒iau hidrauliniu台 skysc虒iu台 mineraline虈s alyvos pagrindu nereike虈tu台 mais虒yti su kitokiu台 tipu台 skysc虒iais (pvz., aplinka台 tausojanc虒iais arba nedegiais skysc虒iais).

路聽Suderinamumas su sandarikliais ir daz虒ais
Shell Hydraulic S1 M skysc虒iai suderinami su sandarinimo medz虒iagomis ir daz虒ais, kurie paprastai nurodomi naudoti su mineraline虈mis alyvomis.