Shell Helix Ultra Racing 10W-60 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra Racing 10W-60
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
Shell Helix Ultra Racing 10W-60
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Racing 10W-60
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Racing 10W-60
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Shell Helix Ultra Racing 10W-60

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧11,55
Kaina su nuolaida
鈧11,55
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路聽ACEA A3/B3, A3/B4;

路聽API SN;

路聽Ferrari gamyklinis u啪pildymas;

路聽Tinkama BMW M varikliuose.

Shell Helix Ultra Racing 10W-60 - sukurta bendradarbiaujant su Ferrari, pa膷ios moderniausios sud臈ties visi拧kai sintetin臈 variklin臈 alyva, sukomponuota taip, kad atitiktu台 griez虒tus tam tikru台 didele虈s galios varikliu台 reikalavimus, i台skaitant variklius, kuriuose reikia naudoti API SN arba ACEA A3/B4 alyvas.

路聽鈥濻hell鈥 maksimaliai efektyvi aktyvaus valymo technologija Padeda apsaugoti galingus variklius nuo nuose虈du台, kurios maz虒ina ju台 galia台 ir blogina darbines charakteristikas.

路聽Geresne虈 apsauga nuo dilimo ir korozijos *2
Padeda prailginti variklio eksploatacijos trukme台, apsaugodama jo pavirs虒ius nuo dilimo ir pade虈dama neutralizuoti e虈sdinanc虒ias degimo metu susidaranc虒ias ru虅gs虒tis.

路聽Neprilygstama apsauga nuo dumblo *1
Jokia kita varikline虈 alyva negali prilygti s虒iai gebe虈jimu palaikyti pradine台 variklio s虒vara台. *1

路聽Naudojama 鈥濬errari鈥
Sukurta bendradariaujant su 鈥濬errari鈥 - lenktyniniams ir modifikuotiems varikliams.

路聽Didesnis atsparumas alyvos savybiu台 bloge虈jimui *3 Padeda palaikyti apsauga台 auks虒tos darbine虈s temperatu虅ros varikliuose.

路聽Sude虈tis uz虒tikrina maz虒a台 garavima台 *4
Maz虒esnis is虒garavimas nuo smarkiai i台kaitusiu台 stu虅mokliu台 pavirs虒iu台.

路聽Tinka i台vairiais degalais varomiems varikliams

Galima naudoti su benzininiais, dyzeliniais ir dujiniais varikliais, tinka ir su biodyzelinu bei benzino/etanolio mis虒iniais.

*1 Remiantis Sequence VG dumblo bandymo rezultatais naudojant 0W-40.

*2 Lyginant su API SN specifikacija ir remiantis Sequence IVA ir Sequence VIII varikliu台 bandymais, atliktais nepriklausomoje laboratorijoje.

*3 Lyginant su API SN specifikacija ir remiantis Sequence IIIG oksidacijos ir nuose虈du台 susidarymo varikliuose bandymais, atliktais nepriklausomoje laboratorijoje.

*4 Remiantis NOACK lakumo bandymu ir i台rangos gamintoju台 reikalavimais.

*5 Remiantis sunkiai pas虒alinamo dumblo is虒valymo bandymu.

Pagrindine虈s naudojimo sritys.

路聽Ekstremaliais rez虒imais ir galia dirbantys varikliai ir lenktyniu台 sa台lygos gali sukelti padidinta台 guoliu台 ir kitu台 variklio komponentu台 dilima台. Shell Helix Ultra Racing alyva sukomponuota taip, kad bu虅tu台 didesne虈s klampos, kas uz虒tikrina is虒skirtine台 guoliu台 apsauga台 ekstremalaus vaz虒iavimo ir lenktyniu台 sa台lygomis, lyginant su maz虒esne虈s klampos alyvomis.

路聽Shell Helix Ultra Racing alyva skirta modifikuotiems ir lenktyniniams benzininiams, dyzeliniams ir dujiniams varikliams, o taip pat tinka naudoti su biodyzelinu ir benzino/etanolio mis虒iniais.

Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.