Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧9,09
Kaina su nuolaida
鈧9,09
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路 ACEA C3;

路聽API SN;

路聽VW 504.00/507.00;

路 Porsche C30.

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 yra visis虒kai sintetine虈 varikline虈 alyva, sukomponuota taip, kad atitiktu台 griez虒tus 鈥濧udi鈥, 鈥濾olkswagen鈥 ir "Porche" didele虈s galios varikliu台 reikalavimus.

路聽Degalu台 panaudojimo efektyvumas

Is虒laiko 鈥濾olkswagen鈥 degalu台 ekonomijos testa台 PV 1451.

Is虒laiko ACEA degalu台 ekonomijos testa台 MB M111FE (CEC- L-54-T-96), uz虒tikrindama maz虒iausiai 2,5% geresni台 degalu台 panaudojimo efektyvuma台 (triju台 rezultatu台 vidurkis).

路聽Specifiniai 鈥濾olkswagen鈥 gamykliniai bandymai

Is虒laiko 鈥濾olkswagen鈥 PV 1449 (T4) testa台 de虈l klampos padide虈jimo ir nuose虈du台 susidarymo ant stu虅mokliu台.

Is虒laiko 鈥濾olkswagen鈥 PV 1452 (TDI) testa台 de虈l z虒iedu台 strigimo ir stu虅mokliu台 s虒varumo.

Is虒laiko 鈥濾olkswagen鈥 testus de虈l suderinamumo su sandarikliais.

Is虒laiko 鈥濾olkswagen鈥 PV 5160 testa台 de虈l kums虒teliu台 ir stu虅mikliu台 dilimo.

Is虒laiko VW PV 1481 testa台 de虈l nuose虈du台 ant i台leidimo voz虒tuvo susidarymo tiesioginio i台purs虒kimo benzininiuose varikliuose.

Is虒laiko VW DPF (dyzelino suodz虒iu台 filtro) testa台 de虈l pelenu台 kaupimosi ir sle虈gio sumaz虒e虈jimo.

Is虒laiko VW RNT (radionuklidinis dilimo tyrimas) testa台 de虈l stu虅mikliu台 ir kums虒teliu台 dilimo.

路聽Variklio de虈ve虈jimasis ir ilgaamz虒is虒kumas

Is虒laiko OM646LA testa台 (CEC-L-099-08) de虈l kums虒teliu台 dilimo (i台leidimas/is虒leidimas), cilindru台 dilimo, cilindru台 sieneliu台 poliravimo, stu虅mikliu台 dilimo (i台leidimas/is虒leidimas), stu虅mokliu台 s虒varumo ir dumblo variklyje.

路聽Variklio s虒varumas

Is虒laiko 鈥濾olkswagen鈥 TDI stu虅mokliu台 s虒varumo testa台 (CEC-L- 78-T-99).

Is虒laiko ASTM Sequence VG dumblo susidarymo variklyje test膮 (ASTM D6593).

路聽Suodz虒iu台 kontrole虈

Is虒laiko DV6C alyvos dispersijos testa台, esant vidutinei temepratu虅rai (CEC-L-106-16).

Pagrindine虈s naudojimo sritys

Shell Helix Ultra Professional AV-L 0W-30 alyva benzininiams ir dyzeliniams varikliams yra aprobuota naudoti pagal technis虒kai sude虈tingas, auks虒c虒iausio kokybe虈s lygmens 鈥濾olkswagen鈥 504.00/507.00 specifikacijas.

Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje adresu: http://lubematch.shell.com.