Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧6,82
Kaina su nuolaida
鈧6,82
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路聽API SN;

路聽ACEA C3;

路聽General Motors Dexos2TM GB2B0611014.

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 yra visis虒kai sintetine虈 varikline虈 alyva, sukomponuota taip, kad atitiktu台 griez虒tus tam tikru台 didele虈s galios varikliu台 reikalavimus, i台skaitant 鈥濭eneral Motors鈥 variklius ir tuos, kuriuose reikia naudoti API SN arba ACEA C3 alyvas.

路聽Degalu台 panaudojimo efektyvumas

Is虒laiko ACEA degalu台 ekonomijos MB M111FE (CEC-L-54- T-96) bandyma台, uz虒tikrindama maz虒iausiai 1,7% didesni台 degalu台 panaudojimo efektyvuma台.

路聽Specifiniai 鈥濭eneral Motors鈥 gamykliniai bandymai
Is虒laiko 鈥濭eneral Motors鈥 RNT voz虒tuvu台 mechanizmo dilimo
testa台 GMPTE-T DUR021 de虈l kums虒teliu台 ir stu虅mikliu台 dilimo.

Is虒laiko 鈥濭eneral Motors鈥 aeracijos testa台 GMPTE-T MEC024.

Is虒laiko 鈥濭eneral Motors鈥 is虒leistos alyvos testa台 benzininiam varikliui (OP-1) GMPTE-T DUR020 de虈l klampos padide虈jimo, bendrojo ru虅gs虒tinio skaic虒iaus ir bendrojo s虒arminio skaic虒iaus po testo.

Is虒laiko 鈥濭eneral Motors鈥 is虒leistos alyvos testa台 dyzeliniam varikliui GMPTE-T DUR019 de虈l dilimo, s虒varumo, alyvos sa台naudu台, klampos padide虈jimo ir pumpuojamumo z虒emoje temperatu虅roje.

路聽Variklio de虈ve虈jimasis ir ilgaamz虒is虒kumas

Atitinka 鈥濸eugeot鈥 TU3M voz虒tuvu台 mechanizmo abrazyvinio dilimo testo kums虒teliu台 dilimui (CEC-L-038-A-94) reikalavimus.

Is虒laiko ASTM Sequence VIII guoliu台 korozijos testa台.

Is虒laiko OM646LA testa台 (CEC-L-099-08) de虈l kums虒teliu台 dilimo (i台leidimas/is虒leidimas), cilindru台 dilimo, cilindru台 sieneliu台 poliravimo, stu虅mikliu台 dilimo (i台leidimas/is虒leidimas), stu虅mokliu台 s虒varumo ir dumblo variklyje.

路聽Variklio s虒varumas

Is虒laiko 鈥濸eugeot鈥 TU5JP-L4 nuose虈du台 susidarymo auks虒toje temperatu虅roje testa台 (CEC-L-88-T02) de虈l z虒iedu台 strigimo ir lako apnas虒u台 ant stu虅mokliu台.

Is虒laiko ASTM Sequence IIIG nuose虈du台 ant stu虅mokliu台 testa台 (ASTM D7320) de虈l klampos padide虈jimo, nuose虈du台 ant stu虅mokliu台, kums虒teliu台 ir ke虈liklio dilimo.

Is虒laiko 鈥濾olkswagen鈥 TDI stu虅mokliu台 s虒varumo testa台 (CEC-L- 78-T-99) de虈l stu虅mokliu台 s虒varumo.

Is虒laiko ASTM Sequence VG dumblo testa台 (ASTM D6593) de虈l dumblo susidarymo variklyje ir lako apnas虒u台.

Is虒laiko MB M271 testa台 de虈l dumblo susidarymo variklyje.

路聽Suodz虒iu台 kontrole虈

Is虒laiko DV4TD dispergavimo savybiu台 vidutine虈je temperatu虅roje testa台 (CEC-L-093-04) de虈l klampos padide虈jimo.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

Shell Helix Ultra Professional AG 5W-30 alyva benzininiams ir dyzeliniams varikliams yra aprobuota naudoti pagal technis虒kai sude虈tinga台 鈥濭eneral Motors鈥 specifikacija台 variklinei alyvai GMW16177 (Dexos2TM). Ji sukomponuota tiksliai pagal Dexos2TM specifikacija台, kuria台 sudaro atskiros dalys API SN, ACEA C3 specifikaciju台 ir 鈥濭eneral Motors鈥 benzininiu台 ir dyzeliniu台 varikliu台 gamykliniu台 testu台 rezultatai, ir skirta naudoti kaip visuotine虈 technine虈s priez虒iu虅ros alyva.


Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.