Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧8,15
Kaina su nuolaida
鈧8,15
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路 ACEA A5/B5;

路聽API: SL;

路聽Ford WSS-M2C913-C ir WSS-M2C913-D;

路聽Jaguar Land Rover STJLR.03.5003 (atitinka).

Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 sukomponuota taip, kad atitiktu台 griez虒tus tam tikru台 didele虈s galios varikliu台 reikalavimus, i台skaitant 鈥濬ord鈥 variklius ir tuos, kuriuose reikia naudoti ACEA A5/B5 alyvas.

路聽Degalu台 panaudojimo efektyvumas

Atitinka ACEA degalu台 ekonomijos MB M111FE (CEC-L-54- T-96) specifikacija台, uz虒tikrindama maz虒iausiai 3% didesni台 degalu台 panaudojimo efektyvuma台.

路聽Variklio de虈ve虈jimasis ir ilgaamz虒is虒kumas
Is虒laiko gamyklini台 鈥濬ord鈥 testa台 de虈l voz虒tuvu台 mechanizmo
dilimo.

Is虒laiko ASTM rutulio ru虅dijimo testa台 (ASTM D6557) de虈l variklio ru虅dz虒iu台.

Atitinka 鈥濸eugeot鈥 TU3M voz虒tuvu台 mechanizmo abrazyvinio dilimo testo kums虒teliu台 dilimui (CEC-L-038-A-94) reikalavimus.

Is虒laiko OM646LA testa台 (CEC-L-099-08) de虈l kums虒teliu台 dilimo (i台leidime ir is虒leidime), cilindru台 dilimo, cilindru台 sieneliu台 poliravimo, stu虅mikliu台 dilimo (i台leidime ir is虒leidime), stu虅mokliu台 s虒varumo ir dumblo variklyje.

路聽Variklio s虒varumas

Is虒laiko 鈥濸eugeot鈥 TU5JP-L4 nuose虈du台 susidarymo auks虒toje temperatu虅roje testa台 (CEC-L-88-T02) de虈l z虒iedu台 strigimo ir lako apnas虒u台 ant stu虅mokliu台.

Is虒laiko ASTM Sequence VG (ASTM D6593) ir Seq IVA (ASTM D6891) testa台 de虈l dumblo/voz虒tuvu台 sistemos nuside虈ve虈jimo z虒emoje temperatu虅roje.

Is虒laiko z虒iedu台 strigimo ir stu虅mokliu台 s虒varumo testa台 (CEC-L- 46-T-93). Is虒laiko MB M111 juodojo dumblo testa台.

路聽Suodz虒iu台 kontrole虈

Is虒laiko DV4TD dispergavimo savybiu台 vidutine虈je temperatu虅roje testa台 (CEC-L-093-04) de虈l klampos padide虈jimo.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Shell Helix Ultra Professional AF 5W-30 alyva benzininiams ir dyzeliniams varikliams yra aprobuota naudoti pagal technis虒kai sude虈tingas vidines 鈥濬ord鈥 specifikacijas WSS- M2C-913-C ir WSS-M2C913-D.

路聽Atitinka 鈥濲aguar Land Rover鈥 varikline虈s alyvos specifikacijos STJLR.03.5003 techninius reikalavimus.


Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.