Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Shell Helix Ultra ECT C3 5W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧9,47
Kaina su nuolaida
鈧9,47
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路聽ACEA C3;

路聽API SN;

路聽MB 229.31, 229.51;

路聽BMW LL-04;

路聽VW 504.00/507.00;

路 Porsche C30;

路聽Chrysler MS-11106;

路聽General Motors Dexos2.

Shell Helix Ultra ECT C3 pilnai sintetin臈 alyva. Alyvoje naudojama pati moderniausia suderinimo su is虒metimo sistema technologija, kuri padeda palaikyti kietu台ju台 daleliu台 (DPF) filtru台 s虒vara台 ir tokiu bu虅du is虒saugoti nekintanc虒ias variklio darbines charakteristikas.

路聽鈥濻hell鈥 moderniausia suderinimo su is虒metimo sistema technologija 鈥瀕ow-SAPS鈥 alyvai

Saugo is虒metimo sistemas pade虈dama palaikyti kietu台ju台 daleliu台 (suodz虒iu台) filtru台 s虒vara台.

路聽Neprilygstama apsauga nuo dumblo

Jokia kita varikline虈 alyva geriau nevalo ju虅su台 variklio *1.

路聽Maz虒a klampa ir maz虒a trintis

Iki 1,7% didesne虈 degalu台 ekonomija *2

路聽Is虒skirtine虈s z虒ematemperatu虅rine虈s charakteristikos

Greitesnis alyvos teke虈jimas palengvina variklio uz虒vedima台 ir paspartina jo i台s虒ilima台 *3.

路聽Didelis atsparumas mechaninei apkrovai
Is虒laiko pastovia台 klampa台 ir is虒saugo eksploatacines savybes
visa台 alyvos keitimo intervala台.

路聽Sude虈tis uz虒tikrina maz虒a台 garavima台

Maz虒esne虈s alyvos sa台naudos ir rec虒iau reikalingas papildymas.

路聽鈥濻hell鈥 moderniausia aktyvaus valymo technologija Padeda apsaugoti galingus variklius nuo nuose虈du台, kurios maz虒ina ju台 galia台 ir blogina darbines charakteristikas.

路聽Su specialiais antioksidantais

Padeda uz虒tikrinti puiku台 atsparuma台 oksidacijai visa台 alyvos keitimo intervala台.

*1 Remiantis Sequence VG dumblo bandymo rezultatais naudojant 0W-30.

*2 Remiantis ACEA M 111 degalu台 ekonomijos bandymu台 rezultatais lyginant su etalonine alyva.

*3 Lyginant su didesne虈s klampos alyvomis.

Naudojimo sritys.

路聽Shell Helix Ultra ECT C3 visis虒kai sintetine虈je alyvoje naudojama pati moderniausia 鈥濻hell鈥 suderinamumo su is虒metimo sistema technologija (ECT), padedanti benzininiu台 varikliu台 is虒metimo sistemos katalizatoriams ir palaikanti dyzelino suodz虒iu台 filtru台 s虒vara台, o taip pat sauganti ja台 nuo kaupimosi pelenu台, galinc虒iu台 uz虒kims虒ti is虒metimo sistema台 ir taip pabloginti variklio darbines charakteristikas.

路聽Shell Helix Ultra ECT C3 galima naudoti moderniuose benzininiuose, dyzeliniuose (su kietu台ju台 daleliu台 filtrais) ir dujiniuose varikliuose.

Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.