Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧9,96
Kaina su nuolaida
鈧9,96
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路聽ACEA C2/C3;

路聽API SN;

路 VW 504.00/507.00;

路 Mercedes-Benz 229.52, 229.51, 229.31;

路聽Fiat 9.55535-GS1, 9.55535-DS1* (atitinka reikalavimus);

路聽Porsche聽 C30;

路聽Nenaudoti聽Fiat SDE 1.3L Euro 6 varikliuose.

Shell Helix Ultra ECT C2/C3 pilnai sintetin臈 alyva. Alyvoje naudojama pati moderniausia suderinimo su is虒metimo sistema technologija, kuri padeda palaikyti kietu台ju台 daleliu台 (DPF) filtru台 s虒vara台 ir tokiu bu虅du is虒saugoti nekintanc虒ias variklio darbines charakteristikas.

路聽鈥濻hell鈥 moderniausia suderinimo su is虒metimo sistema technologija 鈥瀕ow-SAPS鈥 alyvai
Saugo is虒metimo sistema pade虈dama palaikyti kietu台ju台 daleliu台 (suodz虒iu台) filtru台 s虒vara台.

路聽鈥濻hell鈥 moderniausia aktyvaus valymo technologija Padeda apsaugoti galingus variklius nuo nuose虈du台, kurios maz虒ina ju台 galia台 ir blogina darbines charakteristikas.

路聽Neprilygstama apsauga nuo dumblo susidarymo. Jokia kita varikline虈 alyva negali prilygti s虒iai gebe虈jimu palaikyti pradine台 variklio s虒vara台. *1

路聽Geresne虈 apsauga nuo dilimo
Iki 4 kartu台 geresne虈 negu API SN specifikacija. *2,聽Iki 50% geresne虈 negu reikalauja ACEA C2/C3. *3

路聽Su specialiais antioksidantais
Padeda uz虒tikrinti puiku台 atsparuma台 oksidacijai visa台 alyvos keitimo intervala台.

路聽Maz虒a klampa ir maz虒a trintis
Iki 2,6% didesne虈 degalu台 ekonomija. *4

路聽Stu虅mokliai is虒lieka s虒varesni
Iki 45% s虒varesni negu reikalauja ACEA C2/C3. *5 Virs虒ija API SN specifikacijos reikalavimus. *6

路聽Geresne虈 antikorozine虈 apsauga
Iki 3 kartu台 geresne虈 antikorozine虈 apsauga negu reikalaujama pagal API SN. *7

路聽S虒varesni i台siurbimo voz虒tuvai
Virs虒ija 鈥濾olkswagen鈥 taikomus reikalavimus remiantis 鈥濾olkswagen鈥 FSI bandymu. *8

路聽Is虒skirtine虈s z虒ematemperatu虅rine虈s charakteristikos
Greitesnis alyvos teke虈jimas leidz虒ia greic虒iau i台s虒ilti varikliui. *4

路聽Didelis atsparumas mechaninei apkrovai
Is虒laiko pastovia台 klampa台 ir is虒saugo eksploatacines savybes visa台 alyvos keitimo intervala台.

路聽Sude虈tis uz虒tikrina maz虒a台 garavima台

Maz虒esne虈s alyvos sa台naudos ir rec虒iau reikalingas papildymas.

*1 Remiantis Sequence VG dumblo bandymo rezultatais naudojant 0W-30.

*2 Remiantis Sequence IVA lyginant su API SN naudojant SAE 0W-30.

*3 Remiantis OMSLA lyginant su ACEA C2/C3 naudojant SAE 0W-30.

*4 Remiantis ACEA M 111 degalu台 ekonomijos bandymu台 rezultatais lyginant su etalonine alyva SAE 0W-30.

*5 Remiantis DV4TD lyginant su ACEA C2/C3 naudojant SAE 0W-30.

*6 Remiantis Sequence IIIG lyginant su API SN naudojant SAE 0W-30.

*7 Remiantis Sequence VIII korozijos bandymu lyginant su API SN naudojant SAE 0W-30.

*8 Remiantis VW FSI band. ribomis naudojant SAE 0W-30. *9 Lyginant su didesne虈s klampos alyvomis.

Naudojimo sritys.

路聽Shell Helix Ultra ECT C2/C3 visis虒kai sintetine虈je alyvoje naudojama pati moderniausia 鈥濻hell鈥 suderinamumo su is虒metimo sistema technologija (ECT), padedanti benzininiu台 varikliu台 is虒metimo sistemos katalizatoriams ir palaikanti dyzelino suodz虒iu台 filtru台 s虒vara台, o taip pat sauganti ja台 nuo kaupimosi pelenu台, galinc虒iu台 uz虒kims虒ti is虒metimo sistema台 ir taip pabloginti variklio darbines charakteristikas.

路聽Shell Helix Ultra ECT C2/C3 galima naudoti moderniuose benzininiuose, dyzeliniuose (su kietu台ju台 daleliu台 filtrais) ir dujiniuose varikliuose.


Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.