Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧10,48
Kaina su nuolaida
鈧10,48
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路聽ACEA A5/B5;

路 API: SL.

Shell Helix Ultra A5/B5 0W-30 visi拧kai sintetin臈 alyva. Alyvoje pritaikyta unikali aktyvaus valymo technologija, padedanti palaikyti maksimalu台 galingu台 varikliu台 veikimo efektyvuma台, apsaugodama juos nuo galinguma台 maz虒inanc虒iu台 nuose虈du台 ir dilimo. Ji padeda sumaz虒inti trinti台 ir uz虒tikrina didesne台 degalu台 ekonomija台.

路聽鈥濻hell鈥 moderniausia aktyvaus valymo technologija Padeda apsaugoti galingus variklius nuo nuose虈du台, kurios maz虒ina ju台 galia台 ir blogina darbines charakteristikas. Geresne虈 apsauga nuo dilimo ir korozijos *3

Padeda prailginti variklio eksploatacijos trukme台, apsaugodama jo pavirs虒ius nuo dilimo ir pade虈dama neutralizuoti e虈sdinanc虒ias degimo metu susidaranc虒ias ru虅gs虒tis.

路聽Maz虒a klampa ir maz虒a trintis

Iki 2,6% didesne虈 degalu台 ekonomija *2

路聽Neprilygstama apsauga nuo dumblo *1

Jokia kita varikline虈 alyva negali prilygti s虒iai gebe虈jimu palaikyti pradine台 variklio s虒vara台 *1

路聽Puikus atsparumas alyvos savybiu台 bloge虈jimui *6
Padeda is虒laikyti tinkama台 apsaugos lygi台 visa台 alyvos keitimo
intervala台.

路聽Sude虈tis uz虒tikrina maz虒a台 garavima台 *5

Maz虒esne虈s alyvos sa台naudos ir rec虒iau reikalingas papildymas.

路聽Is虒skirtine虈s z虒ematemperatu虅rine虈s charakteristikos Lengvesnis variklio paleidimas s虒altu oru; greitesnis alyvos teke虈jimas leidz虒ia greic虒iau i台s虒ilti varikliui *4.

路聽Tinka i台vairiais degalais varomiems varikliams

Galima naudoti su benzininiais, dyzeliniais ir dujiniais varikliais, taip pat tinka ir su biodyzelinu bei benzino/etanolio mis虒iniais.

*1 Remiantis Sequence VG dumblo bandymo rezultatais naudojant 0W-40.

*2 Remiantis ACEA M 111 degalu台 ekonomijos bandymu台 rezultatais lyginant su etalonine alyva.

*3 Lyginant su ACEA A5/B5 ir API SL specifikacija ir remiantis OM646LA ir Sequence VIII varikliniais bandymais, atliktais nepriklausomoje laboratorijoje.

*4 Lyginant su didesne虈s klampos alyvomis.

*5 Remiantis NOACK lakumo bandymu ir i台rangos gamintoju台 reikalavimais.

*6 Remiantis TU5JP-L4 oksidacijos ir nuose虈du台 susidarymo varikliuose bandymais, atliktais nepriklausomoje laboratorijoje.

Naudojimo sritys.

Shell Helix Ultra A5/B5 galima naudoti moderniuose benzininiuose, dyzeliniuose (su kietu台ju台 daleliu台 filtrais) ir dujiniuose varikliuose. Ji taip pat tinka naudoti su biodyzelinu ir benzino/etanolio mis虒iniais ir ten, kur rekomenduojama naudoti A5/B5 0W-30 klase虈s alyvas, pvz., kai kuriuose 鈥濾olvo鈥 automobiliuose.


Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.