Shell Helix Ultra 5W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra 5W-30
Shell Helix Ultra 5W-30
Shell Helix Ultra 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix Ultra 5W-30

Shell Helix Ultra 5W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧7,59
Kaina su nuolaida
鈧7,59
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路 ACEA A3/B3, A3/B4;

路聽API SL patvirtinta;

路聽API SN atitinka;

路聽BMW Longlife-01;

路聽MB-Approval 229.5, 226.5;

路聽VW Standard 502.00, 505.00;

路聽Porsche A40;

路聽Renault RN 0700, RN 0710.

Shell Helix Ultra 5W-30 visi拧kai sintetin臈 alyva. Alyvoje pritaikyta unikali aktyvaus valymo technologija, padedanti palaikyti maksimalu台 galingu台 varikliu台 veikimo efektyvuma台, apsaugodama juos nuo galinguma台 maz虒inanc虒iu台 nuose虈du台 ir dilimo. Ji tinka net patiems ilgiausiems OI台G rekomendacijose nurodytiems alyvos keitimo intervalams.

路聽鈥濻hell鈥 moderniausia aktyvaus valymo technologija Padeda apsaugoti didele虈s galios variklius nuo galia台 maz虒inanc虒iu台 ir darbines charakteristikas bloginanc虒iu台 nuose虈du台.

路聽Geresne虈 apsauga nuo dilimo ir korozijos 1
Padeda prailginti variklio eksploatacijos trukme台, apsaugodama jo pavirs虒ius nuo dilimo ir pade虈dama neutralizuoti e虈sdinanc虒ias degimo metu susidaranc虒ias ru虅gs虒tis.

路聽Aktyvus valymas
Padeda pas虒alinti z虒emesne虈s kokybe虈s alyvu台 paliktas nuose虈das
2.

路聽Didesnis atsparumas alyvos savybiu台 bloge虈jimui 3
Padeda is虒laikyti tinkama台 apsaugos lygi台 visa台 alyvos keitimo intervala台.

路聽Sude虈tis uz虒tikrina maz虒a台 garavima台 4
Maz虒esne虈s alyvos sa台naudos, tode虈l rec虒iau reikalingas papildymas.

路聽Is虒skirtine虈s z虒ematemperatu虅rine虈s charakteristikos Greitesnis alyvos teke虈jimas leidz虒ia greic虒iau i台s虒ilti varikliui 5.

路聽Patvirtinta automobiliu台 gamintoju台
Patvirtinta naudoti daugelio galingu台 transporto priemoniu台
gamintoju台 ir rekomenduojama 鈥濬errari鈥.

路聽Ilga naudojimo trukme虈

Ypatingai gera apsauga ir valymas, netgi esant ilgiausiems gamintoju台 rekomendacijose nurodytiems alyvos keitimo intervalams.

路聽Tinka i台vairiais degalais varomiems varikliams

Galima naudoti su benzininiais, dyzeliniais ir dujiniais varikliais, taip pat tinka ir su biodyzelinu bei benzino/etanolio mis虒iniais.

路聽Apsauga nuo pries虒laikinio uz虒degimo veikiant maz虒u greic虒iu (LSPI)

Naujausi auks虒to i台vertinimo turbokompresoriniai benzininiai tiesioginio i台purs虒kimo varikliai gali bu虅ti jautru虅s z虒alingam LSPI, i台vykstanc虒iu台 de虈l nekontroliuojamo degalu台 uz虒degimo, poveikiui.

1 Lyginant su API SN specifikacija ir remiantis Sequence IVA ir Sequence VIII varikliniais bandymais, atliktais nepriklausomoje laboratorijoje.

2 Remiantis sunkiai pas虒alinamo dumblo is虒valymo bandymu.

3 Lyginant su API SN specifikacija ir remiantis Sequence IIIG oksidacijos ir nuose虈du台 varikliuose bandymais, atliktais nepriklausomoje laboratorijoje.

4 Remiantis NOACK lakumo bandymu ir i台rangos gamintoju台 reikalavimais.

Lyginant su didesne虈s klampos alyvomis.

Pagrindine虈s naudojimo sritys.

路聽Visis虒kai sintetine虈 Shell Helix Ultra alyva uz虒tikrina maksimalia台 鈥濻hell鈥 apsauga台 ypatingai kars虒to ir ypatingai s虒alto klimato sa台lygomis, o taip pat labai sunkiomis vaz虒ine虈jimo sa台lygomis. Shell Helix Ultra galima naudoti moderniuose benzininiuose, dyzeliniuose (be kietu台ju台 daleliu台 filtru台) ir dujiniuose varikliuose, ji taip pat tinka naudoti su biodyzelinu ir benzino/etanolio mis虒iniais.

路聽Ji taip pat tinka naudoti moderniuose tiesioginio i台purs虒kimo turbokompresoriniuose benzininiuose varikliuose, kur suteikia apsauga台 nuo z虒alingo pries虒laikinio uz虒degimo varikliui veikiant maz虒u greic虒iu (LSPG).


聽Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.