Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30
Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30

Shell Helix HX8 Synthetic 5W-30

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧7,77
Kaina su nuolaida
鈧7,77
漠prasta kaina
鈧7,30
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路聽ACEA A3/B3, A3/B4;

路聽API SL;

路聽VW 502.00/505.00;

路聽Mercedes-Benz 229.3;

路聽Renault RN0700, 0710;

路聽Atitinka API SN reikalavimus.

Shell Helix HX8 Synthetic 5W-40 visi拧kai sintetin臈 alyva, padedanti palaikyti moderniu台 varikiu台 s虒vara台 ir juos apsaugoti. Ji padeda uz虒kirsti kelia台 z虒alingu台 nuose虈du台 susidarymui, de虈l kuriu台 gali pabloge虈ti variklio darbine虈s charakteristikos. Jos puiki apsauga nuo nuose虈du台 susidarymo tinka visiems OI台G rekomenduojamiems alyvos keitimo intervalams.

路聽Pranas虒esne虈 aktyvaus valymo technologija *1
Aktyviai saugo nuo variklius nuo kenksmingu台 nuose虈du台,
kurios maz虒ina ju台 galia台 ir blogina darbines charakteristikas.

路聽Aktyvus valymas

Padeda pas虒alinti z虒emesne虈s kokybe虈s alyvu台 palikta台 dumbla台. *2

路聽Puiki apsauga nuo dilimo *3

Saugodama nuo dilimo, padeda prailginti variklio eksploatacijos trukme台 netgi sunkiausiomis vaz虒ine虈jimo sa台lygomis.

路聽Ilgalaikis atsparumas alyvos savybiu台 bloge虈jimui
Padeda is虒laikyti tinkama台 apsaugos lygi台 visa台 alyvos keitimo
intervala台.

路聽Ilga naudojimo trukme虈

Tinka visiems i台rangos gamintoju台 rekomenduojamiems alyvos keitimo intervalams.

路聽Geresne虈s z虒ematemperatu虅rine虈s charakteristikos

Greitesnis alyvos teke虈jimas leidz虒ia greic虒iau i台s虒ilti varikliui. *4

路聽Sude虈tis uz虒tikrina maz虒a台 garavima台 *5

Maz虒esne虈s alyvos sa台naudos ir rec虒iau reikalingas papildymas.

路聽Tinka i台vairiais degalais varomiems varikliams

Galima naudoti su benzininiais, dyzeliniais ir dujiniais varikliais, taip pat tinka ir su biodyzelinu bei benzino/etanolio mis虒iniais.

*1 Lyginant su Shell Helix mineraline虈mis alyvomis.

*2 Remiantis gausaus dumblo is虒valymo bandymu.

*3 Remiantis Sequence IVA variklio bandymu, atliktu nepriklausomoje laboratorijoje.

*4 Lyginant su didesne虈s klampos alyvomis.

*5 Remiantis NOACK lakumo bandymu ir i台rangos gamintoju台 reikalavimais.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Shell Helix HX8 Synthetic sude虈ties alyva台 galima naudoti labai i台vairiu台 transporto priemoniu台, eksploatuojamu台 sude虈tingomis vaz虒iavimo sa台lygomis, varikliuose. Ji rekomenduojama tiems, kas nori is虒laikyti ta台 pati台 alyvos keitimo intervala台 viskam ir pervez虒ine虈ja sunkius krovinius, dirba ekstremaliomis klimato sa台lygomis ar vaz虒ine虈ja spu虅styse (daz虒no sustojimo-prade虈jimo vaz虒iuoti ciklu) miesto sa台lygomis.

路聽Shell Helix HX8 Synthetic alyva台 galima naudoti benzininiuose, dyzeliniuose (su kietu台ju台 daleliu台 filtrais) ir dujiniuose varikliuose, ji taip pat tinka naudoti su biodyzelinu ir benzino/etanolio mis虒iniais.

聽Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje adresu: http://lubematch.shell.com.