Shell Heat Transfer S2 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Heat Transfer S2

Shell Heat Transfer S2

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧115,56
Kaina su nuolaida
鈧115,56
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Thermia B.

Shell Heat Transfer Oil S2 s虒ilumos perdavimo alyva sukomponuota is虒 kruops虒c虒iai parinktu台, labai gerai is虒valytu台 mineraliniu台 alyvu台, kurios buvo pasirinktos de虈l puikiu台 eksploataciniu台 savybiu台 netiesiogine虈se uz虒daro tipo s虒ilumos perdavimo sistemose.

Maz虒a klampa uz虒tikrina puiku台 takuma台 ir s虒ilumos perdavima台 plac虒iame temperatu虅ru台 intervale. Shell Heat Transfer Oil S2 s虒ilumos perdavimo alyva pasiz虒ymi z虒emu garu台 sle虈giu, tode虈l yra atspari krekingui.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

Uz虒daros cirkuliacijos s虒ilumos perdavimo sistemos pramoniniam naudojimui, pvz., apdirbamosios pramone虈s i台mone虈se, chemijos gamyklose, tekstile虈s fabrikuose ir t.t., o taip pat ir buitine虈je i台rangoje, pvz., alyva uz虒pildytuose radiatoriuose.

路聽Shell Heat Transfer Oil S2 galima naudoti auks虒tos temperatu虅ros nuolatinio veikimo s虒ilumos perdavimo i台rangoje su tokiais apribojimais:

路聽Maks. alyvos sluoksnio temperatu虅ra : 320掳C.

路聽Maks. alyvos tu虅rio temperatu虅ra : 300掳C.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽Klasifikuojama kaip ISO 6743-12 Family Q

路聽Atitinka DIN 51522 reikalavimus

Papildoma informacija

Shell Heat Transfer Oil S2 alyvos naudojimo trukme虈 priklauso nuo sistemos konstrukcijos ir naudojimo srities. Jeigu sistema yra gerai suprojektuota ir nepatiria pernelyg dideliu台 darbiniu台 apkrovu台, alyva台 galima naudoti daugeli台 metu台.

Svarbu reguliariai stebe虈ti alyvos bu虅kle台, kadangi alyvos fiziniu台 savybiu台 kitimo sparta yra svarbesne虈 uz虒 ju台 faktines vertes. Bu虅tina stebe虈ti s虒ias savybes: klampa台, ru虅gs虒tinguma台, pliu虅psnio temperatu虅ra台 (atviros ir uz虒daros) ir netirpiu台 medz虒iagu台 kieki台.