Shell Gadus S3 V220C 2 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Gadus S3 V220C 2
Shell Gadus S3 V220C 2
Shell Gadus S3 V220C 2
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Gadus S3 V220C 2
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Gadus S3 V220C 2
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Gadus S3 V220C 2

Shell Gadus S3 V220C 2

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧4,91
Kaina su nuolaida
鈧4,91
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

聽Ankstesnis聽pavadinimas: Shell Albida Grease EP 2, Shell Retinax LX 2.

Shell Gadus S3 V220C plastis虒kieji tepalai - tai auks虒c虒iausios kokybe虈s daugiafunkciniai tepalai, kuriu台 pagrinda台 sudaro didelio klampos indekso mineraline虈 alyva, o tirs虒tiklis yra lic虒io komplekso muilas. Ju台 sude虈tyje yra naujausios technologijos priedu台, suteikianc虒iu台 puiku台 atsparuma台 oksidacijai auks虒tose temperatu虅rose, o taip pat kitokiu台 priedu台, pagerinanc虒iu台 s虒iu台 tepalu台 antioksidacines, pries虒dilimines ir antikorozines savybes. Shell Gadus S3 V220C plastis虒kieji tepalai ypac虒 gerai tinka guoliams, dirbantiems auks虒toje temperatu虅roje ir po sunkia apkrova.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路 Sunkiais rez虒imais veikiantiems guoliams s虒iu台 sric虒iu台i台renginiuose:

- Nepertraukiamas liejimas

-聽Vibrosijotuvai

- Karjeru台 eksploatacija

-聽Smulkintuvai

- Ritininiai konvejeriai

- Automobiliu台 ratu台 guoliai

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽SEB 18 12 53

路聽ASTM D4950 LB-GC

Papildoma informacija

路 Darbin臈 temperat奴ra

Darbine虈s temperatu虅ros diapazonas nuo -20掳C iki 140掳C (pikas 150掳C)

路聽Pakartotino tepimo intervalai

Guoliams, kurie eksploatuojami arti savo maksimaliu台 rekomenduojamu台 temperatu虅ru台, pakartotino tepimo intervalus reike虈tu台 sutrumpinti.