Shell Gadus S3 A1300C 2 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Gadus S3 A1300C 2
Shell Gadus S3 A1300C 2
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Gadus S3 A1300C 2
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Gadus S3 A1300C 2

Shell Gadus S3 A1300C 2

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧5,18
Kaina su nuolaida
鈧5,18
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell SRS 4000

Shell Gadus S3 A1300C yra kalcio turintis plastis虒kasis tepalas, kurio pagrinda台 sudaro bevandeniai kalcio muilai ir didele虈s klampos mineraline虈s alyvos, o sude虈tyje yra antioksidaciniu台, antikoroziniu台, EP ir pries虒diliminiu台 priedu台. S虒is plastis虒kasis tepalas pasiz虒ymi puikiu sukibimu su pavirs虒iumi, labai gerai atstumia vandeni台 ir gali is虒laikyti dideles smu虅gines apkrovas.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

Skirtas tepti sunkiai apkrautiems slydimo ir ritininiams guoliams, dirbantiems s虒lapiose aplinkose, pvz., nemagistraline虈se mas虒inose ir transporto priemone虈se, mis虒ko ir z虒eme虈s u虅kio mas虒inose, laivuose ir ju虅rine虈je aplinkoje.

Sukabinimo balnai
Kais虒c虒iai
I台vore虈s
S虒arnyrai Kranai

Deidvudo guoliai/sandarikliai, lynu台 fiksatoriai, tralu台 gerve虈s ir bendroji i台renginiu台 ir i台rangos technine虈 priez虒iu虅ra laivuose ir ju虅rine虈je aplinkoje.

Darbine虈s temperatu虅ros diapazonas
nuo 鈥25掳C iki +110掳C.