Shell Gadus S2 V220AC 2 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Gadus S2 V220AC 2
Shell Gadus S2 V220AC 2
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Gadus S2 V220AC 2
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, Shell Gadus S2 V220AC 2

Shell Gadus S2 V220AC 2

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧3,60
Kaina su nuolaida
鈧3,60
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Alvania Grease WR 2, Shell Alvania HD 2, Shell Retinax HD 2

Tai auks虒tos kokybe虈s daugiafunkciniai plastis虒kieji tepalai, kuriu台 pagrinda台 sudaro didelio klampos indekso mineraline虈 alyva ir mais虒ytas lic虒io/kalcio muilo tirs虒tiklis. Ju台 sude虈tyje yra ribinio sle虈gio, pries虒diliminiu台, antioksidaciniu台 ir antikoroziniu台 priedu台, pagerinanc虒iu台 ju台 charakteristikas i台vairiose naudojimo srityse.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

Sunkiai apkrautiems slydimo ir ritininiams guoliams, eksploatuojamiems tokiose aplinkose:

Vibracija
Didele虈s apkrovos

Auks虒ta temperatu虅ra

Smu虅gine虈s apkrovos

Vandens buvimas

Tepalo daugiafunkcis虒kumas yra labai patogus, ypac虒 transporto sektoriuje, kur s虒i台 produkta台 galima naudoti ir ratu台 guoliams, ir lengvu台ju台 automobiliu台 vaz虒iuokle虈ms tepti, o taip lengviesiems ir sunkiesiems sunkvez虒imiams. S虒ie plastis虒kieji tepalai taip pat tinka ir konstrukcijos elementams, kuriuos intensyviai veikia is虒plovimas vandeniu.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

ASTM D4950 LB

Darbine虈s temperatu虅ros diapazonas
nuo 鈥 30C iki +130C.