Shell Corena S4 P 100 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Corena S4 P 100

Shell Corena S4 P 100

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧315,81
Kaina su nuolaida
鈧315,81
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

Ankstesnis pavadinimas: Shell Corena AP 100.

Shell Corena S4 P - tai paz虒angios sude虈ties sintetine虈 oro kompresoriu台 alyva, kurioje naudojami sintetiniai esteriu台 pagrindo baziniai skysc虒iai ir unikali labai efektyviu台 funkciniu台 priedu台 sistema. S虒i alyva pritaikyta uz虒tikrinti pati台 geriausia台 tepima台 didelio sle虈gio stu虅mokliniams kompresoriams, kuriu台 is虒leidz虒iamo susle虈gto oro temperatu虅ra virs虒ija 220掳C.

Shell Corena S4 P gali prailginti standartini台 voz虒tuvu台 technine虈s priez虒iu虅ros intervala台 nuo paprastai maz虒daug 1000 darbo valandu台 naudojant i台prastas mineralines alyvas, iki 2000 - 4000 valandu台, priklausomai nuo eksploatacijos sa台lygu台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽Stu虅mokliniai oro kompresoriai
Shell Corena S4 P alyva tinka visiems pramoniniams stu虅mokliniams oro kompresoriams, ypac虒 veikiantiems labai sunkiomis sa台lygomis, kai is虒leidz虒iamo stipriai susle虈gto oro temperatu虅ra virs虒ija 220掳
C .

路聽Kve虈pavimo oro tiekimo kompresoriai

Shell Corena S4 P alyva台 galima naudoti kve虈pavimui skirto oro kompresoriuose, su sa台lyga, kad kartu naudojamas ir pagalbinis oro valymo aparatas, uz虒tikrinantis tiekiamo oro tinkamuma台 kve虈puoti.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽BS EN 12021

路聽DIN 51506 VDL, ISO/DP 6521-L-DAB - vidutinis nas虒umas

路聽ISO 6743-3 2003 DAB - Sunkus apkrovimas

Suderinamumas ir mais虒umas

路聽Mais虒umas

Shell Corena S4 P alyvos labai gerai mais虒osi su mineraline虈mis alyvomis, nors atskiedimas mineraliniais tepimo produktais z虒ymiai pablogina ju台 savybes.

路聽Suderinamumas su sandarikliais

Shell Corena S4 P, kaip ir kitos alyvos esteriu台 pagrindu, suderinamos ne su visomis sandarinimo medz虒iagomis ir kai kuriuose senesniuose kompresoriuose, pries虒 pradedant juose naudoti auks虒tesne虈s kokybe虈s klase虈s alyvas, gali reike虈ti pakeisti sandariklius.

路聽Pagal suderinamumo z虒inyna台: galima naudoti

Su dideliu nitrilo kiekiu (SEB5)
>36% akrilonitrilo

路聽Pagal suderinamumo z虒inyna台: dauguma台 galima naudoti

Su vidutiniu nitrilo kiekiu (SE70)

30 - 36% akrilonitrilo

路聽Pagal suderinamumo z虒inyna台: nerekomenduojama

Su maz虒u nitrilo kiekiu

<30% akrilonitrilo