AeroShell Turbine Oil 560 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

AeroShell Turbine Oil 560

AeroShell Turbine Oil 560

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧4.160,27
Kaina su nuolaida
鈧4.160,27
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

AeroShell Turbine Oil 560 turbinine虈 alyva - tai trec虒ios kartos, labai geru台 eksploataciniu台 savybiu台, maz虒ai nuode虈gu台 sudaranti 5 mm2/s klampos (prie 100*C)聽sintetine虈 suris虒tu台 esteriu台 alyva, kurioje naudojamas tiksliai subalansuotas i台vairiu台 priedu台 mis虒inys, pagerinantis alyvos termini台 ir oksidacini台 stabiluma台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽De虈l per pastaruosius dvides虒imt metu台 varikliu台 darbiniu台 charakteristiku台 srityje i台vykusiu台 pokyc虒iu台 (tai sumaz虒e虈jusios degalu台 sa台naudas, auks虒tesne虈s darbine虈s temperatu虅ros ir sle虈giai) ir pasikeitusiu台 ju台 eksploatacijos praktiku台, z虒ymiai pasunke虈jo tepimo alyvu台 eksploatacijos sa台lygos.

路聽AeroShell Turbine Oil 560 turbinine虈 alyva sukurta taip, kad bu虅tu台 atspari labai sunkioms eksploatacijos sa台lygoms, susidaranc虒ioms s虒iuolaikiniuose didele虈s galios ir didele虈s kompresijos varikliuose, kuriuose senesne虈s kartos alyvos gali pasiekti arba virs虒yti leistinas terminiu台 charakteristiku台 ribas, ka台 parode虈 alyvos pridegimas auks虒tas temperatu虅ras pasiekianc虒iose guoliu台 srityse.

I台veikusi problemas, susijusias su senos technologijos alyvu台 naudojimu naujos technoligijos varikliuose, AeroShell Turbine Oil 560 turbinine虈 alyva:

路聽palaiko variklio s虒vara台,

路聽pasiz虒ymi didesniu apkrovumu,

路聽sumaz虒ina technine虈s priez虒iu虅ros is虒laidas,

路 prailgina guoli懦 ekploatavimo trukm臋.

Kad karine虈 vadovybe虈 gale虈tu台 pasinaudoti s虒iomis geresne虈mis charakteristikomis ir naudoti s虒ia台 alyva台 karine虈s i台rangos varikliuose, specifikacija MIL-PRF-23699 buvo pakeista i台traukiant 鈥濪idelio terminio stabilumo鈥 (HTS) klase台, o taip pat 鈥濻tandartine台鈥 (STD) ir 鈥濻u korozijos inhibitoriais鈥 (C/I) klases. AeroShell Turbine Oil 560 yra pilnai patvirtinta naudoti kaip HTS alyva. Pasirodz虒ius naujau civiliniu台 turbinu台 alyvos specifikacijai SAE AS5780, pasiz虒yminc虒iai griez虒tesniais reikalavimais negu taikomi karine虈je specifikacijoje, AeroShell Turbine Oil 560 buvo aprobuota kaip SPC (Standard Performance Capability - Standartiniu台 eksploataciniu台 savybiu台) alyva.

路聽Nuo 2002 metu台 sausio 1 dienos, AeroShell Turbine Oil 560聽turbinine虈 alyva gaminama pagal patobulinta台 formule台, uz虒tikrinanc虒ia台 dar maz虒esni台 nuode虈gu台 susidaryma台.

路聽AeroShell Turbine Oil 560 turbinine虈je alyvoje naudojama sintetine虈 esterine虈 alyva, tode虈l jos negalima naudoti esant kontaktui su nesuderinamomis sandarinimo medz虒iagomis, be to, ji veikia ir kai kuriuos daz虒us bei plastikus.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽Patvirtinta MIL - PRF -23699G Klase虈 HTS

路聽SAE AS5780D Klase虈 SPC

路聽Lygiaverte虈 DEF STAN 91-101 (Britanijos)

路聽COMAC QPL-CMS-OL-202

路聽DCSEA 299/A (Prancu虅zija) analogas

路聽VNII NP 50-1-4F, B3V, LZ-240, VNII NP 50-1-4U ir 36/Ku-A (Rusija) analogas

路聽NATO: O-154

路聽OX-27 ekvivalentas

路聽鈥濸ratt & Whitney鈥: patvirtinta 521C Tipas II

路聽General Electric D-50 TF 1

AeroShell Turbine Oil 560 turbinine虈 alyva patvirtinta naudoti visuose s虒iu台 varikliu台 modeliuose:

路聽Allison EMS - 53 (Pasenusi)

路聽CFM: CFM56 ir LEAP serijos

路聽Varikliu台 aliansas: GP7200 serijos

路聽GE: CF34, CF6, GE90, GEnx, GE9X, Passport, H serija, Katalizatorius, CF 700

路聽Honeywell: CFE738, ALF502, LF507, TPE331, CTS800

路聽IAE : V2500 serija

路聽Pratt & Whitney, Kanada: JT15, PT6, PW110, 120, 200, 300 serijos

路聽Pratt & Whitney: JT3C, JT8D, JT9D, PW4000, PW4000, PW6000 ir PW2000

路聽Rolls-Royce: Model 250, BR 710, RB211 serijos, Tay, Spey, Tyne, Avon, RB199

路聽Safran Helicopter varikliai: MTR390, Astazou, Arrius, Artouste

路聽APU:
路聽Honeywell: visi APUs skirta 5cSt alyvoms

路聽 鈥濼urbomeca鈥: Arriel, Arrius, Makila, RTM 322, TM 319, TM 333, TP 319, MTR 390, i台vairu虅s Astazou ir Artouste varikliu台 modeliai.


Stingimo temperatu虅ra: -60*C.

Pliu虅psnio temperatu虅ra: +268*C.