AeroShell Turbine Oil 555 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

AeroShell Turbine Oil 555

AeroShell Turbine Oil 555

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧4.160,27
Kaina su nuolaida
鈧4.160,27
漠prasta kaina
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

AeroShell Turbine Oil 555 - tai paz虒angios technologijos 5 mm2/s klampos (prie 100*C) sintetine虈 suris虒tu台 esteriu台 alyva, kurioje naudojamas tiksliai subalansuotas i台vairiu台 priedu台 mis虒inys, pagerinantis termini台 ir oksidacini台 stabiluma台, o taip pat padidinantis bazine虈s alyvos apkrovuma台.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路聽AeroShell Turbine Oil 555 turbinine虈 alyva specialiai sukomponuota taip, kad jos auks虒tatemperatu虅rine虈s charakteristikos ir apkrovumas atitiktu台 SST varikliu台 ir DEF STAN 91-100 (buvusi DERD 2497) ir XAS-2354 specifikaciju台 reikalavimus. AeroShell Turbine Oil 555 alyva pagerina ir esamu台 varikliu台 darbines charakteristikas.

路聽Pastaruoju metu padide虈jus poreikiui perduoti daugiau galios ir didesnes apkrovas per sraigtasparnio transmisijos ir pavaru台 sistemas (turbinine虈 alyva naudojama daugelio sraigtasparniu台 transmisijos/pavaru台 sistemoje), tapo akivaizdu, kad bu虅tina naudoti labai geru台 apkrovumu pasiz虒yminc虒ia台 alyva台, pvz., AeroShell Turbine Oil 555. Atsiz虒velgus i台 tai, buvo sukurta JAV kariniu台 paje虈gu台 specifikacija DOD-L-85734, apimanti ir sraigtasparniu台 transmisine台 alyva台, ir pagal ja台 AeroShell Turbine Oil 555聽turbinine虈 alyva yra pilnai patvirtinta naudoti.

路聽AeroShell Turbine Oil 555 turbinine虈je alyvoje naudojama sintetine虈 esterine虈 alyva, tode虈l jos negalima naudoti esant kontaktui su nesuderinamomis sandarinimo medz虒iagomis, be to, ji veikia ir kai kuriuos daz虒us bei plastikus.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽Patvirtinta pagal OD-PRF-85734A (JAV)

路聽Patvirtinta DEF STAN 91-100 (Britanijos)

路聽Pastaba: JK ir JAV produkto sude虈tis ta pati

路聽NATO: O-160

路聽Bendras eksploatacinis z虒ymuo OX-26

路聽鈥濸ratt & Whitney鈥: patvirtinta 521C Tipas II

路聽鈥濭eneral Electric鈥: patvirtinta D-50 TF 1

AeroShell Turbine Oil 555 turbinu台 alyva patvirtinta naudoti visuose s虒iu台 varikliu台 modeliuose:

路 鈥濰oneywell鈥: mait. i台reng. GTCP 30, 36, 85, 331, 660 ir 700

路聽鈥濭eneral Electric鈥: CT58, CT64, CF700, CJ610

路聽鈥濵otorlet鈥: MD601D, E ir Z

路聽鈥濸ratt & Whitney鈥: JT3, JT4, JT8, JT9, JT12, PW4000

路聽鈥濸ratt & Whitney Canada鈥: ST6, PW200

路聽鈥濺olls-Royce鈥: Gem, Gnome, M45H, Olympus 593, RB199

路聽鈥濼urbomeca鈥: Adour

AeroShell Turbine Oil 555 turbinu台 alyva patvirtinama naudoti vis didesniame sraigtasparniu台 transmisiju台 skaic虒iuje, tac虒iau, nepaisant z虒emiau pateiktos smulkesne虈s informacijos, svarbu, kad operatoriai pasiteirautu台 sraigtasparnio gamintojo naujausiu台 duomenu台. Visais atvejais svarbu patikrinti suderinamuma台 su transmisijoje/pavaru台 de虈z虒e虈je naudojamais聽sandarikliais.

路 JAV karine虈s paje虈gos: patvirtinta sraigtasparniu台 transmisijai su specifikacija DOD-PRF-85734A.

路 鈥濫urocopter鈥: patvirtinta naudoti 鈥濻uper Puma鈥 sraigtasparniuose, de虈l naudojimo kituose sraigtasparniuose pasikonsultuoti su 鈥濫urocopter鈥.

路 鈥濧gusta鈥: patvirtinta A109 ir A129 modeliams, de虈l naudojimo kituose modeliuose pasikonsultuokite su 鈥濧gusta鈥.

路聽鈥濨ell Helicopter Textron鈥: patvirtinta naudoti visuose 鈥濨ell鈥 sraigtasparniuose su turbininiais varikliais.

路聽鈥濨oeing Vertol鈥: patvirtinta 鈥濩hinook鈥 sraigtasparniams.

路聽鈥濵cDonnell Douglas鈥: patvirtinta.

路聽鈥濵BB鈥: patvirtinta.

路 鈥濻ikorsky鈥: patvirtinta S-61N tipui (atkreipkite de虈mesi台, kad kitu台 tipu台, pvz., S-70 ir S-76, transmisijoje nenaudojamos sintetine虈s turbinine虈s alyvos).

路 鈥濿estland Helicopters鈥: patvirtinta kai kuriems modeliams

AeroShell Turbine Oil 555 turbinine虈 alyva taip pat patvirtinta naudoti pramoniniuose ir ju虅riniuose 鈥濺olls-Royce鈥 RB211-22 ir聽鈥濷lympus鈥 varikliu台 variantuose, 鈥濭eneral Electric鈥 LM 100, 250, 350, 1500 ir 2500 varikliuose.


Stingimo temperatu虅ra: <-54*C.

Pliu虅psnio temperatu虅ra: >+246*C.