AeroShell Fluid 41 0,946L – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

AeroShell Fluid 41 0,946L
AeroShell Fluid 41 0,946L
AeroShell Fluid 41 0,946L
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, AeroShell Fluid 41 0,946L
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, AeroShell Fluid 41 0,946L
  • 漠kelti vaizd膮 寞 galerijos rodin寞, AeroShell Fluid 41 0,946L

AeroShell Fluid 41 0,946L

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧17,90
Kaina su nuolaida
鈧17,90
漠prasta kaina
鈧29,00
Klausti
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

AeroShell Fluid 41 skystis - tai mineraline虈 hidrauline虈 alyva, gaminama is虒laikant labai auks虒ta台 s虒varumo lygi台 ir pasiz虒yminti pagerintomis skysc虒io savybe虈mis. AeroShell Fluid 41 sude虈tyje yra priedu台, suteikianc虒iu台 puiku台 z虒ematemperatu虅rini台 takuma台, o taip pat is虒skirtines pries虒dilimines, antioksidacines, antikorozines savybes ir mechanini台 stabiluma台. Be to, s虒io didelio klampos indekso skystyje yra metalo dezaktyvavimo ir pries虒putiniu台 priedu台, pagerinanc虒iu台 eksploatacines savybes hidrauline虈se sistemose. AeroShell Fluid 41 skysti台 galima naudoti plac虒iame darbiniu台 temperatu虅ru台 diapazone.

AeroShell Fluid 41 nudaz虒ytas raudona spalva.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

AeroShell Fluid 41 skirtas naudoti kaip hidraulinis skystis visuose moderniuose orlaiviuose, kur reikalaujama naudoti mineralini台 hidraulini台 skysti台. AeroShell Fluid 41 skystis ypac虒 rekomenduojamas sritims, kuriose naudojant 鈥瀞upers虒varu台" skysti台 galima padidinti komponentu台 patikimuma台, o taip pat galima naudoti orlaiviu台 sistemose, kurios nenormalizuoto sle虈gio aplinkoje dirba temperatu虅ru台 intervale nuo -54*C iki +90*C, o normalaus sle虈gio aplinkoje nuo -54*C iki +135*C.

AeroShell Fluid 41 skystis turi bu虅ti naudojamas sistemose su sintetinio kauc虒iuko komponentais, jo negalima naudoti sistemose, kuriose yra natu虅ralaus kauc虒iuko.

AeroShell Fluid 41 skystis suderinamas su AeroShell Fluid 4, 31, 61 ir 71 skysc虒iais, o taip pat su SSF/LGF.

Hidrauliniu台 komponentu台, kuriuose naudojamas AeroShell Fluid 41, negalima valyti chlorintaisiais tirpikliais. Tirpiklio likuc虒iai uz虒ters虒ia hidraulini台 skysti台 ir gali sukelti korozija台.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

路聽COMAC patvirtinta pagal QPL-CMS-OL-104

路聽Patvirtinta MIL-PRF-5606H* (JAV ir Europine虈s gamybos)

路聽Patvirtinta DEF STAN 91-48 klase虈 Supers虒varus* (tik Europine虈s gamybos)

路聽Atitinka DEF STAN 91-48 klase虈 Normalus (tik Europine虈s gamybos) Atitinka DEF STAN 91-48 klase虈s Supers虒varus* ir normalus (tik JAV gamybos)

路聽Patvirtinta DCSEA 415/A (Prancu虅zijos)

路 Analogi拧ks AMG-10 (Rusija)

路聽NATO kodas H-515* (atitikmuo H-520)

路聽Bendro techninio aptarnavimo z虒ymuo OM-15* (lygiavertis OM-18)