AeroShell Fluid 31 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

AeroShell Fluid 31

AeroShell Fluid 31

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧385,57
Kaina su nuolaida
鈧385,57
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

AeroShell Fluid 31 skystis - tai sintetiniu台 angliavandeniliu台 pagrindu pagamintas orlaiviu台 hidraulinis skystis, pasiz虒ymintis daug geresne虈mis pries虒gaisrine虈mis savybe虈mis lyginant su i台prastiniais naftos produktais. AeroShell Fluid 31 skystyje naudojamos specialios sude虈ties bazine虈 alyva su santykinai auks虒ta pliu虅psnio temperatu虅ra, pasiz虒yminti puikiomis z虒ematemperatu虅rine虈mis savybe虈mis o taip pat geru oksidaciniu bei terminiu stabilumu. Be to, AeroShell Fluid 31 skystyje naudojami auks虒tos technologijos priedai, suteikiantys atsparuma台 oksidacijai ir korozijai, pries虒dilimines savybes ir apsauga台 nuo putojimo.

AeroShell Fluid 31 yra ypac虒 s虒variai is虒filtruojamas, kad bu虅tu台 uz虒tikrintas optimalus veikimas sistemu台, kuriose sekamas kietu台ju台 daleliu台 skaic虒ius.
AeroShell Fluid 31 skystis nudaz虒ytas raudona spalva. Darbine虈s temperatu虅ros diapazonas nuo -40*C iki +205*
C.

Pagrindine虈s naudojimo sritys

路 聽AeroShell Fluid 31 skysti台 rekomenduojama naudoti orlaiviu台, artilerijos ir raketu台 sistemose, kuriu台 eksploatacijoje susiduriama su temperatu虅romis nuo -40*C iki +205*C. S虒i台 skysti台 galima naudoti autopilotuose, amortizatoriuose, stabdz虒iuose, skrydz虒io valdymo sistemose, hidrauliniais servomechanizmais valdomose sistemose ir kitose sistemose, kuriose naudojami sintetiniai elastomeriniai sandarikliai. Vis daugiau orlaiviu台 gamintoju台 hidrauline虈se sistemose vietoje mineraliniu台 hidrauliniu台 alyvu台 rekomenduoja naudoti s虒i台 skysti台. S虒i台 pere虈jima台 paskatino reikalavimas naudoti skysc虒ius su geresne虈mis pries虒gaisrine虈mis savybe虈mis.

路 聽AeroShell Fluid 31 skystis patvirtintas naudoti ir 鈥濰oneywell鈥 (buvusi 鈥濭arret鈥) aus虒inimo turbinoje (kabinos oro kompresoriuose). S虒io tipo hidraulinis skystis vis plac虒iau naudojamas karo le虈ktuvuose vietoje mineraliniu台 hidrauliniu台 skysc虒iu台.

路 聽AeroShell Fluid 31 yra sintetiniu台 angliavandeniliu台 alyva, tode虈l jos negalima naudoti esant kontaktui su nesuderinamomis sandarinimo medz虒iagomis.

路 聽AeroShell Fluid 31 skystis suderinamas su AeroShell Fluid 4, 41, 51, 61 ir 71 skysc虒iais ir gali bu虅ti naudojamas sistemose, pritaikytose veikti su MIL-PRF-5606, MIL-PRF- 6083, MIL-PRF-87257 ir MIL-PRF-46170 specifikaciju台 skysc虒iais.

路 聽Hidrauliniu台 komponentu台, kuriuose naudojamas AeroShell Fluid 31 skystis, negalima valyti chlorintaisiais tirpikliais. Tirpiklio likuc虒iai uz虒ters虒ia hidraulini台 skysti台 ir gali sukelti聽korozija台.

Specifikacijos, patvirtinimai ir rekomendacijos

Patvirtinta MIL-PRF-83282D (JAV)

(MIL-PRF-83282D) (Britanijos)

Atitinka DCSEA 437/A (Prancu虅zijos)

NATO kodas H-537

路聽Bendro techninio aptarnavimo z虒ymuo OX-19