Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20 – GeriTepalai

+370 679 19597 飦 飦 飦 飦 info@geritepalai.lt

Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20

Shell Helix Ultra SN Plus 0W-20

Tiek臈jas
GeriTepalai
漠prasta kaina
鈧10,11
Kaina su nuolaida
鈧10,11
漠prasta kaina
Laikinai i拧parduota
Vieneto kaina
per 
Su PVM Siuntimo i拧laidos apskai膷iuojamos atsiskaitant.

路聽API SN Plius

路聽API SN

路聽IlLSAC GF-5

路聽ACEA A1/B1

路聽鈥濩hrysler鈥 MS-6395

路聽GM dexos1 Gen 2 (licencija D10716HK014)

Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 - visis虒kai sintetine虈 varikline虈 naujos s虒varumo kartos alyva.

Alyvoje naudojama naujausia aktyvaus valymo technologija, padedanti benzininiams varikliams veikti savo pilnu paje虈gumu, nes palaiko varikliu台 s虒vara台 kiek i台manoma arc虒iau gamyklinio lygio. Ji suteikia neprilygstama台 apsauga台 nuo dumblo susidarymo ir dilimo.

Maksimali apsauga

Shell Helix Ultra SN PLUS yra viena pirmu台ju台 mu虅su台 alyvu台, atitinkanc虒iu台 naujausia台 API SN PLUS eksploataciniu台 savybiu台 klasifikacija台. Ji uz虒tikrina puiki膮 apsauga台 nuo:

Dilimo聽路聽Nuose虈du台 susidarymo聽Korozijos聽路聽Oksidacijos

Be to, maz虒os trinties ir maz虒os klampos sude虈tis gali pade虈ti labiau sumaz虒inti degalu台 suvartojima台, lyginant su kitokiais plac虒iai naudojamais alyvu台 klampos laipsniais.

路聽Apsauga nuo pries虒laikinio uz虒degimo veikiant maz虒u greic虒iu (LSPI)

Naujausi auks虒to i台vertinimo turbokompresoriniai benzininiai tiesioginio i台purs虒kimo varikliai gali bu虅ti jautru虅s z虒alingam LSPI, i台vykstanc虒iu台 de虈l nekontroliuojamo degalu台 uz虒degimo, poveikiui.

Shell Helix Ultra SN PLUS buvo specialiai sukomponuota taip, kad kontroliuotu台 LSPI i台vykius, ir ji virs虒ija ir 鈥濬ord鈥, ir 鈥濭eneral Motors鈥 varikliu台 LSPI bandymuose nus


Naudojimo sritys.

路聽Shell Helix Ultra SN PLUS alyvos visis虒kai sintetine虈 sude虈tis uz虒tikrina maksimalia台 鈥濻hell鈥 apsauga台 labai kars虒to ir ypatingai s虒alto klimato sa台lygomis, ir sunkiomis vaz虒ine虈jimo sa台lygomis.

路聽Shell Helix Ultra SN PLUS yra specialiai skirta naujausiems turbokompresoriniams benzininiams tiesioginio i台purs虒kimo (TGDI) varikliams, kad apsaugotu台 z虒alingo pries虒laikinio uz虒degimo varikliui veikiant maz虒u greic虒iu (LSPG) poveikio.

Taip pat tinka moderniems benzininiams varikliams su katalizatoriais ir prasiverz虒usiu台 duju台 recirkuliacija, kuriuose reikalaujama naudoti 0W-20 klampos klase虈s alyvas. Ypac虒 tinka 鈥濭eneral Motors鈥 varikliams, kuriuose reikalaujamanaudoti naujausia台 GM dexos1 Gen 2 specifikacija台 atitinkanc虒ia台 alyva台.

路聽Shell Helix Ultra SN PLUS 0W-20 tinka naudoti transporto priemone虈se, s虒iuo metu naudojanc虒iose SAE 5W-20 klampos laipsnio alyvas, uz虒tikrinant geresne台 variklio apsauga台 ir maz虒esni台 degalu台 suvartojima台 (Taikoma transporto priemone虈ms, kuriose reikalaujama naudoti API SN PLUS, SN, SM, SL arba ILSAC GF-5 alyva台).

Ju虅su台 transporto priemone虈ms ar i台rangai tinkamiausia台 鈥濻hell鈥 produkta台 galite rasti 鈥濻hell LubeMatch鈥 sistemoje聽adresu: http://lubematch.shell.com.